Przejdź do treści

03.08.2022

Nowy produkt IMGW-PIB: Prognoza zasięgu przestrzennego zwierciadła wody - Poznań

W IMGW-PIB stale się rozwijamy, szukamy nowych rozwiązań, dbamy o wzorową osłonę przed niebezpiecznymi zjawiskami. Po styczniowej prezentacji prognozy zasięgu zwierciadła wody dla Wisły w okolicy Warszawy czas na kolejną lokalizację – Poznań. Specjaliści z Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB przygotowali możliwość przeglądania danych na Warcie na podkładzie ortofotomapy lub Open Street Map. W łatwy sposób można przeanalizować zasięg przestrzenny aktualnego i prognozowanego stanu wody. Innowacyjna mapa będzie zawierać animację prognozy na kolejne co najmniej trzy doby, w kroku godzinowym.

Z mapy prezentującej zasięg przestrzenny zwierciadła mogą korzystać krajowe służby operacyjne i organy administracji, posiadające konto w serwisie Monitor IMGW-PIB. Dotychczas tego typu dane były przekazywane dla punktu. Od dziś prognoza hydrologiczna obejmuje również obszar danego odcinka rzeki, co umożliwia szybką identyfikację zasięgu wody w terenie i pozwala na analizę zagrożeń, jakie niesie za sobą np. wysoka woda w korycie rzeki.

Zasięg przestrzenny prognozy opracowany jest na podstawie danych o geometrii koryta i doliny zalewowej oraz wyników obliczeń prognostycznego modelu hydrodynamicznego IMGW HD. Ten jednowymiarowy model ruchu nieustalonego powstał w IMGW-PIB i jest rozwijany od ponad 30 lat. Jego skuteczność potwierdzono w czasie największych powodzi, które w XXI wieku wystąpiły w Polsce. W najbliższym czasie planowane jest również:

  • zwiększenie częstotliwości aktualizacji prognoz,
  • zastosowanie modelu do obliczania prognoz wiązkowych,
  • zastosowanie modelu do obliczania prognoz długoterminowych,
  • szacowanie i prezentowanie niepewności obliczonych prognoz,
  • rozbudowa modeli dla kolejnych rzek.

Do końca 2022 r. planowane jest opracowanie kolejnych map dla: Krakowa i Wrocławia. Kolejnym krokiem będzie udostępnienie tych produktów w serwisach IMGW-PIB.