Przejdź do treści

14.01.2022

Nowy produkt IMGW-PIB: Prognoza zasięgu zwierciadła wody

W IMGW-PIB stale się rozwijamy, szukamy nowych rozwiązań, dbamy o wzorową osłonę przed niebezpiecznymi zjawiskami. Dziś prezentujemy kolejny produkt – prognozę zasięgu zwierciadła wody – dzięki której na podkładzie ortofotomapy lub Open Street Map będzie można w łatwy sposób przeanalizować zasięg przestrzenny aktualnego i prognozowanego stanu wody. Innowacyjna mapa będzie zawierać animację prognozy na kolejne co najmniej trzy doby, w kroku godzinowym.

Z mapy prezentującej zasięg przestrzenny zwierciadła mogą korzystać krajowe służby operacyjne i organy administracji, posiadające konto w serwisie Monitor IMGW-PIB. Dotychczas tego typu dane były przekazywane dla punktu. Od dziś prognoza hydrologiczna obejmuje również obszar danego odcinka rzeki, co umożliwia szybką identyfikację zasięgu wody w terenie i pozwala na analizę zagrożeń, jakie niesie za sobą np. wysoka woda w korycie rzeki.

Aktualnie mapa obejmuje Warszawę i okolice, a do końca 2022 r. planowane jest opracowanie map dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Kolejnym krokiem będzie udostępnienie tych produktów w serwisach IMGW-PIB.

Zasięg przestrzenny prognozy opracowany jest na podstawie danych o geometrii koryta i doliny zalewowej oraz wyników obliczeń prognostycznego modelu hydrodynamicznego IMGW HD. Ten jednowymiarowy model ruchu nieustalonego powstał w IMGW-PIB i jest rozwijany od ponad 30 lat. Jego skuteczność potwierdzono w czasie największych powodzi, które w XXI wieku wystąpiły w Polsce. W najbliższym czasie planowane jest również:
- zwiększenie częstotliwości aktualizacji prognoz,
- zastosowanie modelu do obliczania prognoz wiązkowych,
- zastosowanie modelu do obliczania prognoz długoterminowych,
- szacowanie i prezentowanie niepewności obliczonych prognoz,
- rozbudowa modeli dla kolejnych rzek.

Prognoza zasięgu zwierciadła wody

Prognoza zasięgu zwierciadła wody