Przejdź do treści

04.04.2022

Nowy raport IMGW-PIB na temat klimatu Polski w 2021 roku

IMGW-PIB prezentuje drugą edycję raportu, który w syntetyczny sposób opisuje klimat Polski. Sporządzone przez ekspertów z Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB opracowanie, to kompendium wiedzy na temat zmienności temperatury powietrza, opadów atmosferycznych, klimatycznego bilansu wodnego czy ekstremalnych zdarzeń pogodowych w 2021 roku.

Uważam że raport jest obowiązkową lekturą dla każdego. Podajemy w nim fakty, na bazie których powinna toczyć się w Polsce rzetelna dyskusja o problemach związanych ze współczesną zmianą klimatu, możliwościami jego ochrony oraz potencjalnie negatywnych następstwach. Raport IMGW-PIB może służyć za przewodnik do zrozumienia istoty wyzwań, przed którymi stoi Polska i wszyscy mieszkańcy Ziemi”. – komentuje prof. Mirosław Miętus, Klimatolog, Zastępca Dyrektora i Szef Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB, w którym przygotowano raport.

Współczesna zmiana klimatu, będąca konsekwencją działalności człowieka, jest największym wyzwaniem cywilizacyjnym z jakim przyszło się nam kiedykolwiek zmierzyć. W najbliższych dziesięcioleciach kwestie klimatyczne odegrają kluczową rolę w budowie gospodarczego, społecznego i politycznego ładu na świecie. A ekstremalne zjawiska pogodowe oraz zagrożenia środowiskowe w dużym stopniu determinować będą nasze działania i decyzje. Monitorowanie systemu klimatycznego i prognozowanie jego ewolucji stają się więc najważniejszym elementem skutecznej strategii rozwoju i adaptacji.

Opracowanie Klimat Polski IMGW-PIB to publikacja cykliczna. Corocznie jest aktualizowana na podstawie dostępnych danych IMGW-PIB. Jednocześnie zapraszamy do śledzenia comiesięcznych wydań Biuletynu Monitoringu Klimatu Polski dostępnych na klimat.imgw.pl.

Link: https://www.imgw.pl/index.php/badania-nauka/klimat