Przejdź do treści

06.05.2022

O ciśnieniu atmosferycznym i jego wpływie na zdrowie i samopoczucie człowieka

Chociaż ciśnienie atmosferyczne wywiera na nasz organizm nieustanny wpływ, niezależnie od tego czy przebywamy na zewnątrz czy w domu, to trudno dostrzec jego działanie. Po pierwsze dlatego, że powietrze i to co się z nim dzieje pozostają niewidoczne dla oka ludzkiego. Po drugie, ponieważ reakcje organizmu na zmiany ciśnienia są mniej wyraźne niż w przypadku innych bodźców meteorologicznych, np. termicznych, i często pozostają przez nas niezauważone. Jednak to nie oznacza, że wielkość i wahania tego parametru są nieistotne.

Nasze ciała są szczególnie czułe na gwałtowne wahania ciśnienia atmosferycznego oraz bardzo niskie i bardzo wysokie jego wartości, ponieważ nie są przystosowane do warunków skrajnych. Przeciętnie wewnątrz organizmu ludzkiego (np. w zatokach czy innych jamach ciała) panuje ciśnienie podobne do tego, które występuje w otaczającym go środowisku. Jeżeli warunki na zewnątrz zmieniają się, w ciele człowieka zmienia się również sprężystość tkanek oraz ciśnienie osmotyczne, hydrodynamiczne i hydrostatyczne; cały układ dąży bowiem do równowagi.

O ciśnieniu atmosferycznym i jego wpływie na zdrowie i samopoczucie człowieka dowiesz się więcej z najnowszego artykułu w Obserwatorze online: https://obserwator.imgw.pl/o-cisnieniu-atmosferycznym-i-jego-wplywie-na-zdrowie-i-samopoczucie-czlowieka/