Przejdź do treści

15.09.2023

Odbudowując warstwę ozonową, chronimy klimat Ziemi

Najnowsza aktualizacja Protokołu montrealskiego, sporządzona przez Scientific Assessment Panel, pokazuje, że regeneracja warstwy ozonowej przebiega prawidłowo i do 2066 roku poziom tego gazu nad Antarktyką prawdopodobnie powróci do stanu sprzed 1980 roku. Eksperci zwracają również uwagę na pozytywne następstwa tej inicjatywy w kontekście ograniczania i spowalniania współczesnej zmiany klimatu. W Światowym Dniu Ozonu 2023, który przypada 16 września, świętujemy szczególne osiągnięcia globalnej społeczności w regeneracji warstwy ozonowej oraz wskazujemy na kolejne wyzwania.

Chociaż ozon występuje w atmosferze tylko w śladowych ilościach, to odgrywa kilka kluczowych ról w fizyce i chemii atmosfery. Silne pasma pochłaniania słonecznego promieniowania UV powodują, że naturalna warstwa ozonowa, zlokalizowana w stratosferze (10-50 km), zatrzymuje szkodliwą część promieniowania, co umożliwia utrzymywanie się życia na naszej planecie w znanej nam formie od około 600 milionów lat. Im cieńsza jest warstwa ozonowa, tym więcej promieniowania UV-B dociera do Ziemi. U ludzi nadmierna ekspozycja na słoneczne promieniowanie ultrafioletowe może powodować oparzenia słoneczne, zaćmę, mutacje genetyczne i raka skóry. W górnej troposferze ozon jest silnym gazem cieplarnianym, który według oszacowań IPCC daje 20-proc. wkład do globalnego ocieplenia klimatu od początku ery przemysłowej. Duże stężenia ozonu przyziemnego mogą powodować niszczenie materiałów, gorsze plonowanie roślin oraz podrażnienia dróg oddechowych.

Szczegóły https://obserwator.imgw.pl/odbudowujac-warstwe-ozonowa-chronimy-klimat-ziemi/