Przejdź do treści

05.02.2021

Podręcznik „Dane satelitarne dla administracji publicznej” jest już dostępny bezpłatnie online.

Podręcznik jest pierwszą tego typu, całkowicie bezpłatną i ogólnodostępną publikacją w Polsce. Stanowi kompendium wiedzy teledetekcyjnej, w tym zastosowania obrazów satelitarnych, usług i produktów programu Copernicus. Publikacja została przygotowana na zlecenie Polskiej Agencji Kosmicznej w ramach projektu Sat4Envi, którego liderem jest IMGW-PIB.

Publikacja przeznaczona jest dla administracji publicznej, firm a także pracowników naukowo-badawczych i studentów. Zastosowanie obrazów satelitarnych programu Copernicus ma znaczenie w gospodarce, w tym gospodarce wodnej, rolnictwie, infrastrukturze, przy opracowywaniu analiz klimatycznych czy zarządzaniu kryzysowym. Podręcznik wyjaśnia pojęcia dotyczące teledetekcji satelitarnej, opisuje etapy pozyskiwania informacji z obrazów cyfrowych a także wskazuje platformy, aplikacje i oprogramowanie do pobierania i przetwarzania danych teledekcyjnych.
Podręcznik można pobrać bezpłatnie na stronie: https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi/podrecznik.   

Liderem projektu „System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)” jest IMGW-PIB.
Więcej o projekcie: https://sat4envi.imgw.pl/