Przejdź do treści

05.10.2023

Pokazy IMGW-PIB na 12th Advanced Training Course on Land Remote Sensing: Hydrology and Hazards

26 września 2023 r. pracownicy wrocławskiego biura Centrum Hydrologiczno-Meteorologicznej Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej wzięli udział w międzynarodowym kursie organizowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA. Wydarzenie obejmowało wykłady, warsztaty i ćwiczenia terenowe, które prowadzili specjaliści z ESA, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz instytucji partnerskich. Na stoisku IMGW-PIB można było zapoznać się z najnowszym sprzętem pomiarowym, jak również obejrzeć pokaz hydrometrycznych pomiarów natężenia przepływu w korytach otwartych, z zastosowaniem akustycznego profilomierza dopplerowskiego (ADCP). Instytut reprezentowali: Dominik Krasuski, Krzysztof Wójcik, Mateusz Białecki, Paweł Wilk i Bolesław Bordakiewicz.

W czasie pięciodniowego 12th Advanced Training Course on Land Remote Sensing: Hydrology and Hazards uczestnicy mieli możliwość zdobycia nowej wiedzy w zakresie teledetekcji lądowej i pomiarów satelitarnych związanych z hydrologią i zagrożeniami hydrologicznymi oraz wymiany doświadczeń i zainteresowań naukowych. IMGW-PIB był partnerem wydarzenia.

Pokazy IMGW-PIB na 12th Advanced Training Course on Land Remote Sensing: Hydrology and Hazards