Przejdź do treści

27.06.2023

Polska Agencja Kosmiczna uruchamia pilotażową wersję Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej

Jest to pierwsza w kraju platforma, która integruje bazy danych z serwisów monitoringowych, produkty satelitarne, narzędzia analityczne oraz udostępnia usługi i serwisy oparte na danych satelitarnych. Dostęp do NSIS jest bezpłatny i dostępny na https://nsisplatforma.polsa.gov.pl/.

NSIS pozwoli monitorować zmiany klimatu i wdrażać działania zaradcze, kontrolować stan środowiska, prowadzić gospodarkę leśną i wodną, jak również planować uprawy rolne oraz rozwój infrastruktury turystycznej. Pomoże podejmować długoterminowe decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego, rozwoju komunikacji miejskiej i transportu oraz monitorowania jakości powietrza.

Narodowy System Informacji Satelitarnej będzie wsparciem dla administracji pod kątem planowania strategicznych inwestycji, czy zarządzania kryzysowego. Poprzez integrację różnego rodzaju zobrazowań i wyników ich analiz, będzie kompleksowym źródłem informacji o stanie środowiska, szczególnie w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, podczas których szybka reakcja jest kluczowa.

https://polsa.gov.pl/wydarzenia/pilotazowa-wersja-narodowego-systemu-informacji-satelitarnej-polsa-juz-dostepna-dla-uzytkownikow/

Polska Agencja Kosmiczna uruchamia pilotażową wersję Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej