Przejdź do treści

06.03.2024

Polski serwis hydrologiczny wskazuje trendy w dziedzinie monitorowania wód

Z wielką przyjemnością prezentujemy nasz serwis hydrologiczny hydro.imgw.pl w całkowicie nowej odsłonie. Do Waszej dyspozycji będzie więcej danych, nowe produkty i funkcje dostępne bez konieczności logowania oraz ciekawe wizualizacje. To całkowicie nowatorskie spojrzenie na tak ważny dla świata zasób jakim jest woda.

Polski serwis hydrologiczny wskazuje trendy w dziedzinie monitorowania wód

Lepsze prognozy i skuteczne zarządzanie zagrożeniami związanymi z wodą mają kluczowe znaczenie dla poprawnego funkcjonowania systemów wczesnego ostrzegania oraz prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki zasobami wodnymi. Ta myśl przyświecała nam podczas projektowania najnowszej odsłony serwisu hydrologicznego IMGW-PIB.

Dlatego jedną z najważniejszych zmian są prognozy hydrologiczne. Po raz pierwszy, jako użytkownicy hydro.imgw.pl, będziecie mieli możliwość śledzenia 3-dniowych prognoz poziomu zwierciadła wody oraz przepływu, wyliczanych kilka razy na dobę przy użyciu najlepszych dostępnych modeli hydrologicznych, hydraulicznych i hydrodynamicznych. Otrzymujecie również możliwość korzystania z danych operacyjnych aż do 6 tygodni wstecz. Wszystkie dane prezentowane są w przejrzysty sposób na diagramach oraz w tabelach.

Zupełnie nowym produktem jest prognoza zasięgu zwierciadła wody, opracowana na podkładzie z ortofotomapy lub Open Street Map, umożliwiająca analizę zasięgu przestrzennego aktualnego i prognozowanego stanu wody. To innowacyjne rozwiązanie w postaci animacji prognozy na kolejne co najmniej trzy doby, w kroku godzinowym. Prognoza obejmuje obszar danego odcinka rzeki, co umożliwia szybką identyfikację zasięgu wody w terenie i pozwala na analizę zagrożeń, jakie niesie za sobą np. wysoka woda w korycie rzeki. Udostępnione mapy będą obejmowały swym zasięgiem Warszawę, Kraków, Poznań i okolice, a w przyszłości zostaną poszerzone o kolejne miasta i rzeki.

Ale to nie koniec. Lista nowości, udogodnień i danych jest znacznie szersza. Oto kilka z nich.

ŚLEDZENIE AKTUALNYCH POMIARÓW TEMPERATURY WODY W JEZIORACH, RZEKACH ORAZ NA STACJACH HYDROLOGICZNYCH PRZY BRZEGU MORZA BAŁTYCKIEGO
Dzięki stałym pomiarom telemetrycznym, dostępne będą dane z krokiem 10 minutowym. Pomiary wykonane przez obserwatorów IMGW-PIB (od 1 maja do końca września) oraz dane telemetryczne z ostatnich 6 tygodni prezentujemy w tabelach oraz na wykresach, jak również na mapie dynamicznej, w specjalnej warstwie, na której każdy punkt pomiarowy oznaczony jest charakterystyczną ikoną, zmieniającą kolor w zależności od temperatury wody. Dodajemy również możliwość obejrzenia animacji na mapie, ukazującej zmiany temperatury wody z ostatnich 3 dni.

DOSTĘP DO AKTUALNEJ MAPY RADAROWEJ POLSKI
Mapa przedstawia natężenie opadu (POLRAD), sumę opadu dobowego (RainGRS) oraz wyładowania atmosferyczne (PERUN). Każdy punkt pomiarowy będzie oznaczony ikoną kółeczka, w odpowiednim kolorze w zależności od sumy opadu. Suma opadu jest dostępna w zakresie czasowym: 1h, 3h, 6h, 12h, 24h lub 48h.

PASEK CZASU
Mapę dynamiczną uzupełniono o pasek czasu, który umożliwia sprawdzenie prognozowanych stref stanów wody na głównych rzekach w Polsce. To pozwala na aktywną wizualizację sieci rzecznej z prognozą aż do 6 dni, z wyznaczanymi stanami wody co godzinę. Dodatkowo, na tej samej mapie, można analizować sytuację hydrologiczną do 3 dni wstecz na podstawie zmierzonych stanów wód. Ponieważ jest to mapa dynamiczna, możliwe jest nałożenie jednocześnie kilku warstw, takich jak radary, stacje hydrologiczne lub meteorologiczne, co ułatwi analizę aktualnej i prognozowanej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej.

SZEROKI WYBÓR PODKŁADÓW MAP UŁATWIAJĄCY LOKALIZACJĘ OSTRZEŻEŃ METEOROLOGICZNYCH I HYDROLOGICZNYCH ORAZ MIEJSC WYSTĘPOWANIA POTENCJALNEGO ZAGROŻENIA POGODOWEGO LUB HYDROLOGICZNEGO
Teraz każdy może dostosować wizualizację do swoich indywidualnych potrzeb, wybierając podkład z wyróżnionymi rzekami i akwenami lub mapę aerofotograficzną (ortofotomapę) oraz mapę hipsometryczną.

MOŻLIWOŚĆ FILTROWANIA DANYCH HYDROLOGICZNYCH I METEOROLOGICZNYCH, ZARÓWNO W TABELI, JAK I NA MAPIE
Można korzystać z podziału na jednostki administracyjne, zlewnie lub obszaru osłony hydrologicznej. Możliwe jest również filtrowanie danych według aktualnych stanów wody, np. wybierając stacje z przekroczonymi stanami ostrzegawczymi i alarmowymi.

SZYBKA I INTUICYJNA OBSŁUGA
Nowy serwis zapewnia szybki dostęp do danych i wykresów, a także możliwość przeniesienia się do lokalizacji stacji na mapie za pomocą jednego kliknięcia.

"Odświeżony serwis hydrologiczny hydro.imgw.pl to nowa jakość w osłonie hydrologicznej kraju. Dzięki niemu dane i produkty hydrologiczne będą prezentowane w sposób bardziej kompleksowy. To zapewni monitorowanie zjawisk, prognozowanie i ostrzeganie hydrologiczne w IMGW-PIB na jeszcze wyższym poziomie". – komentuje dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB.

Zapraszamy do sprawdzania, testowania i zapoznania się tymi oraz wieloma innymi ciekawymi funkcjami. Mamy nadzieję, że zaproponowane produkty i rozwiązania znajdą swoich odbiorców i będą szeroko wykorzystywane nie tylko przez instytucje państwowe, ale także przez biznes, naukę i każdego mieszkańca Polski.

Polski serwis hydrologiczny wskazuje trendy w dziedzinie monitorowania wód