Przejdź do treści

20.10.2022

Pracownicy IMGW-PIB nominowani do nagrody „Energies 2021 Best Paper Award”

Artykuł „Day-Ahead Wind Power Forecasting in Poland Based on Numerical Weather Prediction”, opublikowany na łamach magazynu Energies, wśród dwudziestu najlepszych opracowań naukowych roku 2021. Kapituła nagrody Energies 2021 Best Paper Award, pod przewodnictwem prof. dr Enrico Sciubba, nominowała dziesięć recenzji i dziesięć artykułów, biorąc pod uwagę ich wartość naukową, oryginalność zagadnienia, zasięg oddziaływania, a także kreatywność, koncepcję i przejrzystość prezentacji oraz poziom cytowalności.

Autorami opracowania są pracownicy Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH: B. Bochenek, J. Jurasz, A. Jaczewski, G. Stachura, P. Sekuła, T. Strzyżewski, M. Wdowikowski i M. Figurski.

https://doi.org/10.3390/en14082164

Zwycięzców poznamy w marcu 2023 roku.

Gratulujemy i zapraszamy do zapoznania się artykułem.

Do pobrania