Przejdź do treści

10.11.2022

Pracownicy IMGW-PIB odznaczeni za wieloletnią służbę

8 listopada 2022 roku Janusz Karp, Dyrektor Naczelny IMGW-PIB, wraz Grzegorzem Witkowskim, Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Infrastruktury, wzięli udział w XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mikołajkach. W trakcie obrad uhonorowano zasłużonych pracowników Instytutu – Stanisławowi Leszczyńskiemu wręczono Srebrny Krzyż Zasługi, natomiast Ewie i Jackowi Maliszewskim, którzy otrzymali tą oznakę w marcu br., radni miasta złożyli podziękowania i gratulacje.

Spotkanie było okazją do wizytacji Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW-PIB w Mikołajkach, która w latach 80. funkcjonowała jako stacja pomiarów specjalnych i gdzie prowadzono m.in. badania skażenia powietrza po katastrofie w Czarnobylu. Podczas sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta Mikołajki przedstawił również zrealizowane i planowane na terenie gminy inwestycje z zakresu infrastruktury na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Krzyż Zasługi to ustanowione w 1923 roku odznaczenie nadawane przez Prezydent RP osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Poniżej prezentujemy sylwetki nagrodzonych byłych pracowników Obserwatorium IMGW w Mikołajkach.

Stanisław Leszczyński, Ewa Maliszewska i Jacek Maliszewski od początku swojej pracy zawodowej w IMGW związani byli z Oddziałem Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego w Białymstoku. W 1986 roku współtworzyli 5-osobowy zespół pracowników Obserwatorium IMGW w Mikołajkach, który został oddelegowany do prowadzenia, w trybie ciągłym, codziennych pomiarów skażenia powietrza tuż po awarii Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej. Współpracowali z Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej, przekazując szyfrowane depesze zawierające wszelkie informacje odnośnie skażeń radioaktywnych. Jednak ich działalność wykraczała poza procedury. Narażając karierę zawodową informowali o zagrożeniu lokalną społeczność, władze gminy i miejscowe instytucje publiczne. Współpracowali również z mediami zagranicznymi w charakterze „informatorów bez cenzury”. Działania te miały charakter konspiratorski  i były negowane przez ówczesną Dyrekcję Instytutu oraz władze komunistyczne.

Nagrodzeni byli związani z IMGW aż do przejścia na emeryturę – Ewa Maliszewska do 1992 roku, Jacek Maliszewski do 1997 roku, a Stanisław Leszczyński do 2008 roku. Obecnie Państwo Maliszewscy zajmują się działalnością społeczną w Mikołajskim Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Lokalnych.