Przejdź do treści

29.03.2023

Pracownicy IMGW-PIB zaproszeni do Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych

Prof. Mariusz Figurski i dr Bożena Łapeta, decyzją Prezydium Polskiej Akademii Nauk, zostali powołani do składu Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium PAN na kadencję 2023-2026. Swoje nominacje odebrali podczas spotkania inauguracyjnego KBKiS PAN, które odbyło się 28 marca 2023 roku w siedzibie Centrum Badań Kosmicznych PAN. Przewodniczącym Komitetu został prof. dr hab. Zbigniew Kłos, wiceprzewodniczącymi – prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz i dr inż. Adam Okiński.

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN powstał 15 lutego 1972 roku w wyniku połączenia Komitetu Badań Kosmicznych oraz Komitetu ds. Badania i Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej przy Prezydium PAN. Podstawowym celem KBKiS PAN jest organizowanie i pobudzenie w Polsce badań przestrzeni kosmicznej, współpraca z organizacjami zagranicznymi i międzynarodowymi oraz reprezentowanie naszego państwa w tych instytucjach. KBKiS PAN pełni również rolę Narodowego Komitetu COSPAR, którego Polska jest członkiem.

W poprzednich latach przedstawicielem IMGW-PIB w Komitecie był dr. inż. Piotr Struzik (we wszystkich kadencjach od 2011 do 2022 roku).