Przejdź do treści

27.10.2021

Prof. Mirosław Miętus współautorem publikacji “The 1921 European drought: impacts, reconstruction and drivers”

W artykule omówiono skalę i przyczyny najdokuczliwszej w skali XX wieku suszy w Europie, która swoim zasięgiem objęła niemal cały kontynent. Aby tego dokonać stworzono międzynarodowy zespół badawczy. Istotnie poszerzono historyczną bazę danych dla analizowanego okresu, odnajdując w ramach tzw. data archeology, wcześniej uważane za bezpowrotnie utracone, dane meteorologiczne i hydrologiczne.

Wykorzystano nowoczesne narzędzia badawcze do szczegółowego odtworzenia pogody w rejonie Europy w analizowanym okresie, co pozwoliło na niezwykle obszerną i wrażliwą detekcję sygnałów identyfikujących procesy odpowiedzialne za tak katastrofalną suszę. Analiza oddziaływania została udokumentowana szeregiem raportów i doniesień, w tym prasowych.

Praca pokazuje, że ekstremalne zjawiska klimatyczne mogą przyjmować skalę kontynentalną, dewastując środowisko naturalne i społeczno-gospodarcze. Uwidacznia nam skalę w jakiej mogą występować zjawiska w zmieniającym się klimacie.

Opracowanie na temat katastrofalnej suszy w Europie z 1921 roku ukazało się w czasopiśmie naukowym Climate of the Past (IF 4,295, lista ministerialna 100 pkt).
https://cp.copernicus.org/articles/17/2201/2021/cp-17-2201-2021.html