Przejdź do treści

28.10.2021

Prof. Mirosław Miętus, Zastępca Dyrektora IMGW-PIB, przewodniczącym Rady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu

Jak sprostać wyzwaniom związanym ze zmianami klimatycznymi? To zasadnicze pytanie, na które usiłują znaleźć odpowiedź uczestnicy Gdańskiego Forum Zmian Klimatu (GFZK).

Gdańsk stawia na współpracę z mieszkańcami, przedstawicielami nauki, specjalistami i organizacjami pozarządowymi, by przygotować się do przyszłych wyzwań klimatycznych i środowiskowych. Rozpoczęta w listopadzie 2020 roku formuła otwartego forum wchodzi w drugi, decydujący etap.

22 października br. w Europejskim Centrum Solidarności odbyło drugie spotkanie z trzech zaplanowanych w ramach całego wydarzenia. Wzięli w nim udział członkowie Rady Forum pod kierownictwem prof. Mirosława Miętusa z IMGW-PIB. W trakcie debaty przedstawiono zakres problemów zidentyfikowanych podczas pierwsze fazy projektu i poszukiwano najlepszych rozwiązań adaptacyjnych.

Miasta odgrywają szczególną rolę w naszej cywilizacji. Obecnie żyje w nich większość światowej populacji”. – komentuje prof. Mirosław Miętus z IMGW-PIB – „Współczesna zmiana klimatu stwarza szereg istotnych problemów dla dalszego rozwoju ludzkości. Zagrożenia wystąpią globalnie, jednak w obszarach zurbanizowanych ich skala może być dewastująca, zwłaszcza w przypadku miast położonych w strefie brzegowej podlegającej współoddziaływaniu atmosfery i mórz. Dlatego tak ogromne znaczenie ma właściwa i wczesna adaptacja miast i społeczeństw miejskich do skutków zmiany klimatu”.

Celem Gdańskiego Forum Zmian Klimatu jest wypracowanie propozycji zmian w miejskim planie adaptacji do zmian klimatu. Cały proces ma charakter otwarty, w obradach mogą uczestniczyć wszyscy chętni, a wspierają ich eksperci i przedstawiciele UMG. Do udziału w konsultacjach zaproszono działaczy społecznych, aktywistów miejskich oraz wszystkich tych, którym bliskie są problemy związane z dbaniem o naszą planetę. Dyskusje w ramach Forum Zmian Klimatu odbywają się w kilku grupach tematycznych, m.in.: opady a powódź, jakość powietrza, zmiany temperatury i występujące susze.

Finał wydarzenia wiosną 2022 roku – wówczas uczestnicy forum wybiorą najbardziej akceptowalne społecznie zmiany. Po ich weryfikacji pod kątem prawnym, propozycje zostaną przedstawione Radzie Miasta Gdańsk jako aktualizacja Planu Adaptacji Miasta Gdańska do Zmian Klimatu.