Przejdź do treści

26.01.2024

Prof. Robert Czerniawski powołany na stanowisko dyrektora IMGW-PIB

24 stycznia 2024 r. Minister Infrastruktury, Dariusz Klimczak, powierzył prof. dr hab. Robertowi Czerniawskiemu kierowanie Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym.

Robert Czerniawski to ceniony ekolog wód płynących i stojących, ichtiolog, hydrobiolog oraz specjalista w zakresie transportu materii organicznej w rzekach. Jego głównym obszarem zainteresowań badawczych jest wpływ przekształceń antropogenicznych w zlewniach i korytach rzek, a także zanieczyszczeń wód na funkcjonowanie ekosystemów wodnych oraz zasobów wód, zwłaszcza w kontekście zmiany klimatu. Koordynator i wykonawca wielu projektów związanych z ochroną wód płynących przed zagrożeniami antropogenicznymi. Autor licznych artykułów naukowych, monografii i książek, z ugruntowanym wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie hydrobiologii oraz ochrony środowiska.

Najważniejszym zadaniem IMGW-PIB jest informowanie i prognozowanie oraz prowadzenie działalności naukowej i opiniodawczej. Chciałbym, aby Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej był instytucją otwartą na ludzi – specjalistów, ekspertów – świadomych problemów związanych z ochroną środowiska i zmianą klimatu oraz rozumiejących relacje i zależności między człowiekiem a przyrodą. Jestem przekonany, że możemy stać się ważną platformą transferu wiedzy, wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami odpowiedzialnymi za ochronę oraz monitoring środowiska i klimatu, odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo człowieka w obliczu globalnego ocieplenia. Chcę aby Instytut był obecny w tej dyskusji o przyszłości”. – powiedział prof. Robert Czerniawski.

Prof. Robert Czerniawski powołany na stanowisko dyrektora IMGW-PIB