Przejdź do treści

21.11.2022

Prognostyczny model hydrodynamiczny IMGW HD z kolejnymi udoskonaleniami

Dbając o jak najlepszą realizację zadań Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej w zakresie hydrologicznej osłony kraju, Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju (CHOK) w IMGW-PIB rozwija i doskonali narzędzia służące do prognozowania transformacji stanów i przepływów w sieci rzecznej. Jednym z nim jest autorski, jednowymiarowy model hydrodynamiczny IMGW HD – stale rozbudowywany w zakresie funkcjonalnym i przestrzennym – który aktualnie zawiera 211 modeli obejmujących ponad 10 tysięcy kilometrów rzek. W ostatnim czasie wprowadzono do modelu kolejne usprawnienie.

Od 9 listopada 2022 r. znacznie zwiększono częstotliwość uruchamiania modeli – co trzy godziny, osiem razy dziennie, również w dni świąteczne. W okresie zagrożenia lub alarmu hydrologicznego częstotliwość ta może być zwiększona.

Wyniki modelowania są podstawą tworzonych produktów hydrologicznych, w szczególności ostrzeżeń hydrologicznych. Są one również widoczne dla naszych odbiorców statutowych w serwisie Monitor IMGW-PIB w postaci prognoz stanów wody i natężenia przepływu dla stacji wodowskazowych.