Przejdź do treści

13.06.2024

Prognoza meteorologiczna i szczegółowa prognoza hydrologiczna na kolejne 7 dni (14-20.06.2024 r.)

 

PROGNOZA METEOROLOGICZNA

Weekend będzie ciepły, ale z przelotnymi opadami deszczu i burzami, które przyniesie, przemieszczający się powoli z zachodu na wschód, układ frontów atmosferycznych związanych z niżem z rejonu Wysp Brytyjskich. Od poniedziałku prognozowany jest napływ gorącego powietrza zwrotnikowego i tym samym wzrost temperatury maksymalnej, nawet do 35°C w czwartek na południowym zachodzie kraju.

Tatrzański Park Narodowy, czerwiec 2024 r., Fot. Paweł Chrustek |IMGW-PIB

Tatrzański Park Narodowy, czerwiec 2024 r. Fot. Paweł Chrustek | IMGW-PIB

W piątek zachmurzenie na ogół umiarkowane, miejscami duże; na północy i południu kraju możliwy słaby deszcz. W nocy lokalnie krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 17°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze zmiennych kierunków.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane, po południu na zachodzie kraju wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 15 mm, a w Sudetach do 20 mm. Temperatura w nocy od 5°C do 13°C, w dzień od 21°C do 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych. W burzach porywy wiatru do 65 km/h.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, tylko na wschodzie kraju małe. Nad morzem, na południu i w centrum kraju opady deszczu i burze. Noc cieplejsza, od 10°C do 14°C, a w dzień od 17°C do 26°C, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju południowo-wschodni, na zachodzie z kierunków zachodnich. W burzach porywy wiatru do 60 km/h.

W poniedziałek pogodnie, tylko na północy i wschodzie więcej chmur i tam przelotny deszcz. Coraz cieplej, temperatura minimalna od 10°C do 16°C, maksymalna od 20°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, ze zmiennych kierunków.

Od wtorku do czwartku słonecznie, ale okresami będzie się chmurzyć i szczególnie na północy i zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura minimalna od 12°C do 20°C. Temperatura maksymalna od 25°C do 35°C; chłodniej nad morzem, od 20°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w burzach porywisty, z kierunków południowych, tylko w środę i czwartek nad morzem północny.

 

SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA HYDROLOGICZNA

W najbliższych dniach na rzekach prognozuje się stabilizację oraz niewielkie wahania, głównie w strefie wody średniej w dorzeczu Wisły i w strefie wody niskiej, miejscami średniej w dorzeczu Odry. Prognozowane opady w weekend oraz opady burzowe w przyszłym tygodniu przyczynią się do wahań i wzrostów w strefie wody średniej, miejscami wysokiej w zlewni górnej Wisły. Na rzekach Przymorza przez cały najbliższy tydzień prognozowana jest stabilizacja oraz spadki.

Rzeka Płonka, 11.06.2024 r. Fot. Emilia Szewczak | IMGW-PIB

Rzeka Płonka, 11.06.2024 r. Fot. Emilia Szewczak | IMGW-PIB

Dorzecze Wisły

W ciągu najbliższych trzech dni na górnej Wiśle prognozowane są niewielkie wahania poziomu wody w strefie wody średniej. Na Wiśle środkowej w pierwszej części okresu przewiduje się opadanie stanu wody, pod koniec okresu stabilizację w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej. Na dolnej Wiśle do weekendu obserwować będziemy przemieszczanie się niewielkiego wezbrania (poniżej 1 m) a następnie spadki w strefie wody średniej.

Na rzekach w zlewni górnej Wisły oraz w zlewniach rzek uchodzących do Dunaju i Dniestru w granicach państwa spodziewane są głównie spadki poziomu wody, a jedynie miejscami początkowo mogą być notowane wzrosty związane ze spływem wód opadowych z dni wcześniejszych. Poziom wody będzie układał się w strefie wody średniej, miejscami w wysokiej bądź w niskiej. W obszarach wystąpienia opadów burzowych mogą być notowane krótkotrwałe wzrosty poziomu wody, także gwałtowne, do strefy wody wysokiej, z możliwym przekroczeniem stanu ostrzegawczego.

Na dopływach środkowej Wisły przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalne wahania związane z dalszym spływem wód opadowych, z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz z prognozowanymi pod koniec okresu opadami deszczu – w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej. W zlewni Narwi i Bugu w najbliższych dniach prognozowana jest stabilizacja i niewielkie wahania z tendencją spadkową.

Na dopływach dolnej Wisły przez najbliższe dni zaznaczą się spadki w strefie wody średniej, miejscami niskiej.

Dorzecze Odry

Stany wody na Odrze górnej i środkowej oraz w zlewniach jej dopływów będą przeważnie opadały w aktualnych strefach stanów wody (woda średnia lub niska). W miejscach wystąpienia przelotnego deszczu stany wody mogą krótkotrwale i przeważnie w niewielkim zakresie wzrastać. Na granicznym odcinku Odry poniżej Słubic do profilu wodowskazowego Bielinek prognozowane są spadki stanów wody, na odcinku rzeki między profilami Widuchowa i Gryfino dominować będą wzrosty, lokalnie stabilizacja. Stany wody układać się będą w strefach wody średniej i niskiej.

Niżówka hydrologiczna będzie się utrzymywała w niektórych zlewniach cząstkowych, przede wszystkim dorzecza Bobru z Kwisą i Kaczawy.

Na górnej Warcie do Zbiornika Jeziorsko prognozowana jest stabilizacja i spadki stanów wody, lokalnie zaznaczą się niewielkie wzrosty. Na Warcie poniżej Zbiornika Jeziorsko do ujścia rzeki dominować będą niewielkie spadki i stabilizacja stanów wody. Na dopływach Warty przeważać będą spadki i stabilizacja stanów wody, lokalnie możliwe niewielkie wzrosty. Występować mogą również wzrosty oraz wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody na Warcie i jej dopływach układać się będą w strefach wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej. Na Noteci i jej dopływach prognozowana jest stabilizacja i spadki stanów wody, lokalnie możliwe wzrosty. Występować mogą także wahania związane z oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody układać się będą w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej.

Wybrzeże i rzeki Przymorza

Wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim, na Zalewie Wiślanym i Żuławach w najbliższych dniach prognozowane są wahania poziomów wody w strefie wody średniej, początkowo z niewielką tendencją wzrostową. Na rzekach Przymorza, rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Wiślanego stany wody będą układać się w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej. Na dopływach Pregoły i Niemna w granicach Polski przewiduje się stabilizację oraz lokalne wahania stanu wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, pod koniec okresu również z prognozowanymi opadami, w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej.


SUSZA HYDROLOGICZNA

Obecnie notujemy 31 stacji z przepływami poniżej granicy SNQ. Oznacza to wzrost o 16 stacji w porównaniu do zeszłego tygodnia. Aktualnie obowiązują trzy ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. W najbliższych dniach liczba stacji z przepływami niżówkowymi powinna utrzymać się na zbliżonym poziomie a następnie lekko wzrastać.

Wskaźnik wilgotności gleby w warstwie przypowierzchniowej (7-28 cm) spadł lokalnie poniżej 30%. Najtrudniejsza sytuacja panuje obecnie w woj. łódzkim, na północy woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, na wschodzie woj. podlaskiego i lubelskiego, na północy woj. pomorskiego, na południu woj. warmińsko-mazurskiego oraz częściowo w woj. mazowieckim. Na pozostałym obszarze kraju wskaźnik w omawianej warstwie przyjmuje wartości około 50%. Po ostatnich opadach deszczu najkorzystniejsze warunki panują w południowo wschodniej części Polski, na Żuławach oraz w woj. kujawsko-pomorskim. W warstwie 28-100 cm wilgotność gleby poniżej 40% występuje na prawie połowie obszaru Polski, natomiast wartości powyżej 70% notowane są punktowo na północy i południu Polski. W kolejnych dniach taka sytuacja będzie się utrzymywać.

 

Suma skumulowanego opadu w czerwcu 2024.

Suma skumulowanego opadu w czerwcu 2024.

 

Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.

Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.

 

Procentowy udział stacji hydrologicznych w poszczególnych strefach stanów charakterystycznych oraz liczba stacji z przepływem poniżej SNQ.

Procentowy udział stacji hydrologicznych w poszczególnych strefach stanów charakterystycznych oraz liczba stacji z przepływem poniżej SNQ.

 

Ostrzeżenia hydrologiczne 13.06.2024 r.

Ostrzeżenia hydrologiczne 13.06.2024 r.

 

Stan wody na rzekach w Polsce 13.06.2024 r. godz. 8:00.

Stan wody na rzekach w Polsce 13.06.2024 r. godz. 8:00.