Przejdź do treści

15.02.2024

Prognoza meteorologiczna i szczegółowa prognoza hydrologiczna na kolejne 7 dni (16-22.02.2024 r.)

PROGNOZA METEOROLOGICZNA

Najbliższe dni przyniosą ciepłą i raczej deszczową aurę. W piątek jeszcze dość słonecznie, na południowym zachodzie kraju temperatura maksymalna nawet do 17°C. W sobotę będzie wiał porywisty wiatr i będzie deszczowo. Od niedzieli w północno-wschodniej Polsce nieco chłodniej, pojawią się opady mieszane. Nad ranem, zwłaszcza na północy, może być ślisko! Kolejne dni ze zróżnicowaną temperaturą, od 2 do 11°C, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i miejscami śniegu.

Widok z Kasprowego Wierchu, 14.02.2024 r., Fot. Michał Trzebunia | IMGW-PIB

Widok z Kasprowego Wierchu, 14.02.2024 r., Fot. Michał Trzebunia | IMGW-PIB

Piątek na południu i w centrum słoneczny, tylko na północy więcej chmur i tam miejscami słabe opady deszczu. Rano lokalnie, zwłaszcza na południu Polski, mgły ograniczające widzialność do 200-300 m. Temperatura maksymalna od 8°C na północy, 13°C w centrum, do 17°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, w kotlinach górskich porywy do 55 km/h, w górach do 60 km/h, południowy.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Będzie deszczowo w całym kraju. W nocy oraz nad ranem w południowej Polsce będą występować mgły ograniczające widzialność do 200-300 m. Temperatura maksymalna wyniesie od 6°C na Suwalszczyźnie i nad morzem, około 10°C w centrum, do 12°C na południu. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, w całym kraju porywisty – na nizinach do 55 km/h, nad morzem do 65 km/h, w górach do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni.
W nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę rano na północy kraju oblodzenie nawierzchni! Temperatura minimalna wyniesie od –2°C na północy do 3°C na południu kraju.

Niedziela na zachodzie i w centrum pogodna i bez opadów. Jedynie w południowo-wschodniej części Polski, zwłaszcza początkowo, będą występowały przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. W dzień najchłodniej będzie na północy – tam od 4°C, w centrum 6°C, do 9°C na zachodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, tylko nad morzem i w górach okresami umiarkowany i porywisty, z kierunków południowych, tylko na wschodzie – zachodni.

Poniedziałek ponownie bardzo pochmurny i deszczowy, na Suwalszczyźnie i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad ranem na wschodzie lekki minus, od –2°C do 0°C, poza tym od 1°C do nawet 7°C na zachodzie. W dzień temperatura wzrośnie do 3°C na północnym wschodzie, około 7°C w centrum, do 9°C na zachodzie. Wiatr południowy i zachodni, słaby oraz umiarkowany, miejscami porywisty. Nad morzem porywy do 55 km/h.

We wtorek pochmurno i opady mieszane – deszczu ze śniegiem na północy, w centrum i na wschodzie, samego deszczu na zachodzie i południu. Temperatura maksymalna od 2°C na północnym wschodzie, 6°C w centrum, do 9°C na zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany i porywisty w całym kraju, nad morzem do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni.

Środa i czwartek z opadami – w środę na południu i wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, w czwartek na zachodzie deszcz. W centrum nie powinno zabraknąć słońca. Temperatura maksymalna wyniesie od 2°C na północnym wschodzie, około 8°C w centrum, do 11°C na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty.


SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA HYDROLOGICZNA

Najbliższy tydzień będzie ciepły i mniej wilgotny niż ostatnie. Większych opadów spodziewamy się w weekend i w tych dniach na rzekach pojawią się niewielkie wahania w aktualnych strefach. W najbliższych dniach prognozuje się przemieszczanie fal wezbraniowych na głównych rzekach oraz stopniową stabilizację. W górnych częściach zlewni zaznaczą się spadki w strefie wody średniej i wysokiej.

Dorzecze Wisły
W ciągu najbliższych trzech dni na Wiśle od ujścia Sanu po Dęblin notowane będą wahania, miejscami wzrosty w strefie wody wysokiej, punktowo powyżej stanów ostrzegawczych. Powyżej ujścia Sanu notowane będzie obniżanie się poziomu wody głównie w strefie wody wysokiej. Na Wiśle od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki przewiduje się: do ujścia Bzury początkowo wzrosty stanu wody związane ze spływem wód opadowo-roztopowych z górnej części dorzecza, następnie stabilizację i opadanie, poniżej ujścia Bzury początkowo stabilizację i opadanie, następnie wzrosty, a pod koniec okresu prognozy stabilizację w strefie wody wysokiej. Obserwowane przekroczenia stanów umownych będą się utrzymywać. Na Wiśle w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej przewiduje się początkowo niewielki wzrost stanu wody powyżej stanu alarmowego, a następnie opadanie poniżej progu alarmu, a na początku przyszłego tygodnia poniżej progu ostrzegawczego. Na dolnym odcinku Wisły prognozowane są wahania stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych. W ujściowym odcinku Wisły prognozowane są wzrosty poziomów wody w strefie stanów wysokich, powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych.

Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin oraz w zlewniach rzek uchodzących do Dunaju i Dniestru w granicach państwa prognozowane są głównie spadki poziomu wody w strefie wody wysokiej lub średniej, punktowo w niskiej. Liczba stacji z przekroczeniami stanów ostrzegawczych będzie się stopniowo zmniejszać. Na Nidzie w Pińczowie początkowo spodziewane są wahania około stanu alarmowego.

Rozlewiska Wierzycy, Brody Pomorskie, 13.02.2024 r. , Fot. Tomasz Rogala|  IMGW-PIB

Rozlewiska Wierzycy, Brody Pomorskie, 13.02.2024 r. , Fot. Tomasz Rogala|  IMGW-PIB

Na Bugu po Krzyczew prognozowany jest niewielki wzrost, miejscami stabilizacja poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych. Na jego dopływach spodziewane są wahania bądź wzrosty, jedynie na Krznie w Porosiukach spadek. Poziom wody będzie układał się w strefie wody wysokiej, na Huczwie w Gozdowie powyżej stanu ostrzegawczego, a na Krznie w Malowej Górze powyżej stanu alarmowego.
Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki przewiduje się głównie stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalnie wahania związane z dalszym spływem wód opadowo-roztopowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody wysokiej, lokalnie w średniej. Obecne przekroczenia stanów umownych przeważnie będą się utrzymywały, a w kolejnych dniach będą opadać poniżej progów umownych.

W zlewni Dolnej Wisły stany wody będą wahać się w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie w zlewni Drwęcy z niewielką tendencją wzrostową powyżej stanów ostrzegawczych.

Dorzecze Odry
W ciągu najbliższych trzech dni na górnej Odrze prognozowane są spadki i niewielkie wahania stanów wody, na ogół w strefie wody średniej. Na odcinku skanalizowanym Odry środkowej stany wody będą powoli opadały, do ujścia Nysy Kłodzkiej w strefie wody średniej, a poniżej wysokiej. Odcinkami stany wody mogą ulegać wahaniom związanym z pracą jazów i stopni wodnych. W Głogowie stan wody będzie opadał powyżej stanu alarmowego. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej prognozowane są na ogół wzrosty stanów wody w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, w Cigacicach, Nietkowie i Połęcku powyżej stanów alarmowych. Na granicznym odcinku Odry, poniżej Słubic do profilu wodowskazowego Bielinek prognozowane są wzrosty stanów wody, na odcinku rzeki Widuchowa – Gryfino zaznaczą się spadki i wahania. Stany wody układać się będą w strefach wody wysokiej. W profilach wodowskazowych Kostrzyn nad Odrą, Gozdowice i Bielinek utrzymywać się będą początkowo przekroczenia stanów ostrzegawczych, a od jutra powyżej alarmowych.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry prognozowane są przeważnie spadki, lokalnie stabilizacja i wahania stanów wody. W zlewni Baryczy możliwe są jeszcze lokalne wzrosty stanów wody związane ze spływem wody po opadach. Stany wody na ogół będą układały się w strefie wody średniej i wysokiej, odcinkami powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych. Przez cały okres ważności prognozy przewiduje się utrzymanie niemal wszystkich aktualnie obserwowanych przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych. W okresie obowiązywania prognozy mogą wystąpić również okresowe wahania stanów wody na odcinkach rzek będących w zasięgu oddziaływania budowli hydrotechnicznych.

Na górnej Warcie do zbiornika Jeziorsko prognozowane są spadki stanów wody. Na Warcie poniżej Zbiornika Jeziorsko do ujścia rzeki dominować będą wzrosty stanów wody, lokalnie stabilizacja. Na dopływach Warty przeważać będą spadki stanów wody, lokalnie zaznaczy się stabilizacja i wzrosty. Występować mogą również wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody na Warcie i jej dopływach układać się będą w strefach wody wysokiej, lokalnie średniej i niskiej (Ner). W profilach wodowskazowych: Kostrzyn nad Odrą na Warcie, Kościan na Kanale Mosińskim, Bledzew na Obrze, Kraszewice na Łużycy oraz Dębe na Swędrni i Piła na Gwdzie utrzymywać się będą przekroczenia stanów alarmowych. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych będą na ogół się utrzymywać. Na stacji wodowskazowej Pyzdry na Warcie prognozowane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Na Inie prognozowana jest stabilizacja stanów wody w strefie wody wysokiej. Na stacji Goleniów utrzymywać się będzie przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Wybrzeże i rzeki Przymorza
W kolejnych dni na Zalewie Szczecińskim oraz w ujściu Odry, wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Wiślanym i Żuławach prognozowane są wahania poziomów wody z tendencją spadkową w strefie wody wysokiej.

Na rzekach Przymorza, rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego dominować będą wahania i spadki stanów wody w strefie stanów wysokich. W zlewni Parsęty, Słupi, Łeby i Regi stany wody będą lokalnie utrzymywały się powyżej stanów ostrzegawczych z tendencją spadkową.

Na dopływach Pregoły i Niemna w granicach Polski przewiduje się głównie stabilizację i opadanie stanu wody oraz lokalnie wahania związane na ogół z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody wysokiej, lokalnie w średniej.


SUSZA HYDROLOGICZNA

Sytuacja pod kątem suszy hydrologicznej w ostatnich 7 dniach nie uległa zmianie. Obecnie nie notujemy stacji z przepływem poniżej SNQ. Aktualnie w Polsce nie ma ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Przez najbliższe 7 dni liczba stacji z przepływem poniżej SNQ nie powinna się znacząco zmieniać.

Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.

Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.

Procentowy udział stacji hydrologicznych w poszczególnych strefach stanów wody od początku miesiąca.

Procentowy udział stacji hydrologicznych w poszczególnych strefach stanów wody od początku miesiąca.

Suma skumulowanego opadu w lutym 2024.

Suma skumulowanego opadu w lutym 2024.

Ostrzeżenia hydrologiczne 15.02.2024 r.

Ostrzeżenia hydrologiczne 15.02.2024 r.

Stan wody na rzekach w Polsce 15.02.2024 r. godz. 7:00.

Stan wody na rzekach w Polsce 15.02.2024 r. godz. 7:00.