Przejdź do treści

23.05.2024

Prognoza meteorologiczna i szczegółowa prognoza hydrologiczna na kolejne 7 dni (24-30.05.2024 r.)

PROGNOZA METEOROLOGICZNA

W ciągu najbliższych dni będzie pochmurno i deszczowo. Pozostaniemy w ciepłej i wilgotnej masie powietrza polarnego morskiego. Jedynie w okresie od niedzieli do wtorku na wschód kraju napłynie suche powietrze kontynentalne. Najwięcej opadów deszczu i burz na zachodzie. Temperatury maksymalne będą dość wyrównane, przeważnie od 22°C do 28°C, a w nocy od 12°C do 16°C.

Podwójna tęcza, Białystok 20.05.2024 r. Fot. Maciej Maciejewski | IMGW-PIB

Podwójna tęcza, Białystok 20.05.2024 r. Fot. Maciej Maciejewski | IMGW-PIB

W piątek pochmurno i opady deszczu oraz burze, zwłaszcza na zachodzie – i tam opady do około 35 mm. W nocy miejscami na południu mgły ograniczające widzialność do około 300 m. Temperatura w dzień na przeważającym obszarze od 22°C do 28°C, chłodniej lokalnie nad morzem oraz w obszarach podgórskich, od 15°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W trakcie burz porywy do 70 km/h.

W sobotę zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże Wystąpi przelotny deszcz i miejscami burze, na północnym wschodzie silniejsze z opadami do 30 mm. Temperatura w dzień od 22°C nad morzem do 27°C na Lubelszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W trakcie burz porywy do 70 km/h.

W niedzielę przelotne opady deszczu i burze głównie w zachodniej połowie kraju. Temperatura w dzień od 21°C na zachodzie do 27°C na południowym wschodzie, jedynie nad morzem chłodniej, 17-18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W trakcie burz porywy do 80 km/h.

W poniedziałek w centrum i na wschodzie słonecznie, a na zachodzie i nad morzem pochmurno z opadami deszczu i burzami. Temperatura w dzień od 24°C do 28°C; jedynie nad samym morzem około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty, południowo-wschodni. W trakcie burz możliwe porywy do 65 km/h.

We wtorek słonecznie na przeważającym obszarze, jedynie na północnym wschodzie i zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 25°C do 28°C, nad samym morzem około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowane, okresami porywisty, południowo-wschodni.

W środę pogodnie jedynie na południowym wschodzie, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na północy możliwe również burze. Temperatura w dzień od 20°C na zachodzie do 28°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty z kierunków zmieniających się.

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże z możliwością przelotnych opadów deszczu i burz w całym kraju. Temperatura w dzień od 21°C na zachodzie do 27°C na wschodzie, nad samym morzem od 16°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty na wschodzie południowo-wschodni, a na zachodzie północno-zachodni. W trakcie burz możliwe porywy do 65 km/h.

SZCZEGÓŁOWA PROGNOZA HYDROLOGICZNA

Najbliższe dni będą nadal obfitowały w zjawiska burzowe, już jednak nieco słabsze niż te obserwowane w mijającym tygodniu. Przelotne opady deszczu, a tym bardziej o dużej intensywności, nadal będą stwarzały ryzyko wystąpienia gwałtownych wzrostów stanów wody na rzekach, szczególnie w obrębie mniejszych zlewni i na ciekach górskich. Na obszarach zurbanizowanych może dochodzić do lokalnych podtopień. Opady towarzyszące burzom nie będą w znaczącym stopniu uzupełniać zasobów wodnych – spodziewany jest dalszy rozwój suszy hydrologicznej.

Wisła na Mazowszu, 19.05.2024 r. Fot. Paweł Staniszewski | IMGW-PIB

Wisła na Mazowszu, 19.05.2024 r. Fot. Paweł Staniszewski | IMGW-PIB

Dorzecze Wisły

Na górnej Wiśle w najbliższych dniach zaznaczą się wzrosty i wahania stanów wody, lokalnie do strefy wody średniej, wywołane prognozowanymi opadami burzowymi. Na tym odcinku rzeki wpływ na stany wody będą miały także urządzenia hydrotechniczne. Na środkowej Wiśle dominować będzie stabilizacja i lokalne wzrosty wywołane spływem wód opadowych w dół zlewni – w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Na dolnej Wiśle stany wody będą charakteryzowały się ustabilizowanym przebiegiem, również w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewniach dopływów Wisły w nadchodzącym tygodniu przeważnie utrzymywać się będą spadki oraz stabilizacja stanów wody, w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Przez cały omawiany okres prognozowane są burze, w wyniku których na rzekach lokalnie pojawią się wzrosty i wahania stanów wody. Punktowo, w przypadku szczególnie intensywnych opadów, będą one gwałtowne. Dotyczy to głównie zlewni mniejszych rzek, obszarów górskich i zurbanizowanych. Możliwe są miejscowe podtopienia, szczególnie na terenach miejskich. Istnieje ryzyko krótkotrwałych przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.

W zlewni Narwi i Bugu spodziewana jest stabilizacja i dalsze spadki stanów wody. Pojawiające się w trakcie tygodnia opady burzowe, nie powinny wpłynąć znacząco na sytuację hydrologiczną, choć wahania i wzrosty przez nie wywołane mogą miejscowo przyjmować gwałtowny charakter. Większe wahania pojawią się również poniżej urządzeń hydrotechnicznych.

Dorzecze Odry

Na górnej Odrze dominować będzie stabilizacja stanów wody, okresowo pojawią się wzrosty i wahania związane z prognozowanymi opadami deszczu, w strefie wody niskiej i średniej. Na Odrze skanalizowanej stany wody będą ulegać większym wahaniom w związku z pracą urządzeń wodnych. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej pojawią się niewielkie wzrosty związane ze spływem wód opadowych w dół zlewni. Następnie prognozowana jest stabilizacja w strefie wody niskiej i średniej. Na Odrze granicznej i na dolnej Odrze dominować będzie stabilizacja stanów wody, także w strefie wody niskiej i średniej.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody będą wykazywały przeważnie ustabilizowany przebieg bądź będą stopniowo opadały w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Lokalnie wystąpią wahania na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych. Jednocześnie, w związku z prognozowanymi przez cały okres prognozy burzami, lokalnie pojawią się gwałtowne wzrosty stanów wody. Dotyczy to głównie rzek górskich i obszarów zurbanizowanych. Punktowo w wyniku kumulacji opadu może dochodzić do krótkotrwałych przekroczeń stanów umownych oraz podtopień.

Na Warcie i jej dopływach prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody, punktowo możliwe są wzrosty (w tym gwałtowne) i wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i prognozowanymi opadami burzowymi. Stany wody na Warcie i jej dopływach układać się będą w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej.

Wybrzeże i rzeki Przymorza

Wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Zalewie Wiślanym, na Żuławach oraz w ujściowych odcinkach Wisły i Odry w najbliższych dniach prognozowane są wahania i spadki poziomów wody w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.

Na rzekach Przymorza, rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i do Zalewu Wiślanego przewidywane są wahania i miejscowe spadki stanów wody, w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. W przypadku pojawienia się burz wzrosty i wahania mogą być gwałtowne.

Na dopływach Pregoły i Niemna w granicach Polski przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i opadami – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej.


SUSZA HYDROLOGICZNA

Obecnie notujemy 22 stacje z przepływami poniżej granicy SNQ. Oznacza to spadek o 7 stacji w porównaniu do zeszłego tygodnia. Wydano pierwsze w tym roku ostrzeżenie o suszy hydrologicznej – dla zlewni rzeki Mień w woj. kujawsko-pomorskim. W najbliższych dniach możliwy jest dalszy wzrost liczby stacji z przepływami niżówkowymi i rozwój suszy hydrologicznej – przyczynią się do tego wysokie temperatury i intensywna wegetacja. Prognozowane opady, głównie o przelotnym charakterze, nie będą w stanie znacząco poprawić sytuacji hydrologicznej.

Wskaźnik wilgotności gleby w warstwie przypowierzchniowej (7-28 cm) spadł lokalnie poniżej 30%. Najgorsza sytuacja panuje obecnie w woj. łódzkim, na północy woj. śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, dolnośląskiego i podkarpackiego oraz częściowo w woj. mazowieckim, lubuskim i lubelskim. Na pozostałym obszarze kraju wskaźnik w omawianej warstwie przyjmuje wartości około 50%. Najkorzystniejsze warunki panują na krańcach północno-wschodnich Polski oraz na obszarach górskich i podgórskich. W warstwie 28-100 cm sytuacja jest nieco lepsza, choć lokalnie wilgotność gleby spadła poniżej 40%. W kolejnych dniach spodziewamy się dalszego spadku wilgotności gleby. Lokalnie sytuacje poprawią opady towarzyszące burzom – będzie to jednak krótkotrwała zmiana.

 

Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.

Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.

 

Procentowy udział stacji hydrologicznych w poszczególnych strefach stanów charakterystycznych oraz liczba stacji z przepływem poniżej SNQ.

Procentowy udział stacji hydrologicznych w poszczególnych strefach stanów charakterystycznych oraz liczba stacji z przepływem poniżej SNQ.

 

Suma skumulowanego opadu w maju 2024.

Suma skumulowanego opadu w maju 2024.

 

Ostrzeżenia hydrologiczne 23.05.2024 r.

Ostrzeżenia hydrologiczne 23.05.2024 r.

 

Stan wody na rzekach w Polsce 23.05.2024 r. godz. 8:00.

Stan wody na rzekach w Polsce 23.05.2024 r. godz. 8:00.