Przejdź do treści

26.10.2023

Prognoza meteorologiczna i szczegółowa prognoza hydrologiczna na kolejne 7 dni (27.10-02.11.2023 r.)

PROGNOZA METEOROLOGICZNA

W najbliższych dniach pogoda w Polsce będzie zmienna, z przewagą chmur i opadów deszczu, ale ciepła, jak na końcówkę października. W piątek i sobotę przez południowo-wschodnią Polskę przemieści się niż z silnymi opadami deszczu, natomiast w poniedziałek i we wtorek z południa Europy napłynie bardzo ciepłe powietrze i temperatura w dzień może osiągnąć nawet ok. 20 stopni Celsjusza.

Fot. Jan Szymankiewicz | IMGW-PIB

Fot. Jan Szymankiewicz | IMGW-PIB

W piątek będzie przeważało zachmurzenie całkowite, jedynie na północy możliwe przejaśnienia i tam też gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze jednostajne opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie kraju opady o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadu w piątek i w nocy z piątku na sobotę: na południu Lubelszczyzny około 30-40 mm, na południu Małopolski i na Podkarpaciu około 50-60 mm, na pozostałym obszarze kraju od 5 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna od 7°C na północnym wschodzie do 12°C w centrum i na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Wysoko w górach porywy wiatru do 75 km/h.

W sobotę na południu i na północy kraju mogą pojawić się większe przejaśnienia, poza tym nadal sporo chmur i miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 5°C na Suwalszczyźnie, około 13°C w centrum i na zachodzie, do 16°C na Podkarpaciu. Wiatr na północy słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, przeważnie zachodni.

W niedzielę nieco cieplej i więcej przejaśnień, jedynie na północy kraju zachmurzenie duże i tam opady deszczu. Temperatura maksymalna od 12°C na północnym wschodzie do 19°C w Polsce południowej. Wiatr w całym kraju będzie umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywy do 55 km/h, w górach do 100 km/h, południowy.

W poniedziałek pogodnie i bez opadów, na południu Polski słonecznie. W całym kraju bardzo ciepło. Temperatura maksymalna od 15°C nad morzem do 19°C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i porywisty, w górach w porywach do 130 km/h, południowo-zachodni.

We wtorek na południowym wschodzie nadal bardzo ciepło i pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, przelotny deszcz i chłodniej. Temperatura maksymalna od 11°C nad morzem, około 18°C w centrum, do 20°C na południowym wschodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, na północny z północnego wschodu, na południu kraju w porywach do 60 km/h, z południowego zachodu. W górach porywy do 130 km/h.

W środę i czwartek już w całym kraju chłodniej, niemal wszędzie pochmurno i deszczowo. Na Suwalszczyźnie możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna w środę od 6-8°C na północy kraju do 12-14°C w centrum i na południu, a w czwartek od 10°C na północy do 15°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, zachodni stopniowo skręcający na południowo-zachodni i południowy.

PROGNOZA HYDROLOGICZNA

Przed nami kolejny tydzień z wysokimi, jak na koniec października, temperaturami, ale również ze znaczną ilością opadów deszczu oraz silnym wiatrem. Wysokie napełnienie Bałtyku oraz wiatr już kolejny tydzień powodować będą utrzymywanie się poziomu wody w strefie wody wysokiej na stacjach morskich oraz w ujściowych odcinkach rzek Przymorza. Na rzekach w głębi kraju utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa w związku ze spływem wód opadowych oraz prognozowanymi opadami.

Dorzecze Wisły
W ciągu kolejnych trzech dni na górnej Wiśle prognozowany jest wzrost lub wahania stanów wody związane ze spływem wód opadowych. Na Wiśle po Dęblin stany wody układać się będą w strefie wody średniej, a lokalnie niskiej. Na Wiśle od profilu Dęblin do ujścia Zgłowiączki przewiduje się początkowo stabilizację, następnie nieznaczne wzrosty stanu wody, a w okolicy Płocka i Włocławka wahania spowodowane pracą zbiornika wodnego we Włocławku – w strefie wody niskiej. W kolejnych dniach na całej Wiśle prognozowana jest utrzymująca się tendencja wzrostowa w strefie wody niskiej i średniej.

Na dopływach Wisły po Dęblin oraz w zlewniach rzek uchodzących do Dunaju i Dniestru w granicach państwa prognozowana jest na ogół stabilizacja bądź wahania stanów wody. W czwartek na Pszczynce w profilu Mizerów – Borki spodziewane jest przekroczenie stanu ostrzegawczego. W piątek oraz sobotę, w związku z prognozowanymi opadami deszczu (maksymalnie do 60 mm na Podkarpaciu w Małopolsce), zaznaczą się wzrosty i wahania w strefie stanów średnich i wysokich w zlewni Małej Wisły, Soły, Skawy, Dunajca, Wisłoki i Sanu, a także Kamiennej. Miejscami wzrosty mogą być gwałtowne. Punktowo, szczególnie w zlewni Wisłoki i Sanu istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

W zlewni Narwi i Bugu prognozowane są wzrosty w strefie wody niskiej i średniej w związku ze spływem wód opadowych. Na Czarnej w Sochoniach istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

Na pozostałych dopływach Wisły przewidywana jest na ogół stabilizacja oraz lokalne wahania stanu wody związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz okresowym spływem wód opadowych – w strefie wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej.

Wisła w Warszawie, Fot. Jan Szymankiewicz | IMGW-PIB

Wisła w Warszawie, Fot. Jan Szymankiewicz | IMGW-PIB

Dorzecze Odry
Stany wody górnej Odry będą opadały, w strefie wody średniej i niskiej, początkowo mogą zaznaczyć się jeszcze niewielkie wzrosty wywołane spływem wód opadowych. Na odcinku skanalizowanym prognozuje się wahania stanów wody powodowane zwykle pracą urządzeń hydrotechnicznych, okresami także spływem wód opadowych, przeważnie w strefie wody średniej. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej początkowo będą występowały wahania stanów wody – związane z przemieszczaniem się wód opadowych z górnego odcinka – w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Z końcem okresu przewidywana jest stabilizacja i lokalne wahania stanów wody. Na granicznym odcinku Odry, poniżej profilu Słubice do profilu wodowskazowego Gryfino, prognozowane są wzrosty stanów wody. Stany wody układać się będą w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. W ujściowym odcinku Odry poziomy wody będą się układały w strefie stanów średnich i wysokich z tendencją wzrostową.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody będą miały przebieg wyrównany bądź będą ulegały niewielkim wahaniom, przeważnie z tendencją spadkową – w strefie wody niskiej i średniej, odcinkami wysokiej oraz powyżej stanów ostrzegawczych w zlewni Baryczy. Początkowo mogą występować wahania i wzrosty stanów wody będące następstwem prognozowanych opadów deszczu, szczególnie w piątek. Ponadto, istotne dobowe zmiany będą występowały na odcinkach rzek poniżej pracujących urządzeń hydrotechnicznych.

Na Warcie przeważać będą wzrosty i stabilizacja stanów wody. Na dopływach Warty prognozowane są wzrosty i stabilizacja stanów wody. Występować mogą także wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody na Warcie i jej dopływach układać się będą w strefach wody niskiej, lokalnie średniej. Na Noteci i dopływach przeważać będzie stabilizacja i spadki stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej, z nieznacznym przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Białośliwiu na Noteci.

Wybrzeże i rzeki Przymorza
W najbliższych dniach wzdłuż Wybrzeża oraz na Zalewie Wiślanym i Żuławach prognozowane są wahania, okresowo z tendencją wzrostową, poziomów wody w strefie stanów średnich i wysokich. Na Zalewie Szczecińskim przewidywane są wahania poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego. W weekend zaznaczą się spadki stanu wody.

Na rzekach Przymorza, rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Wiślanego, w związku z prognozowanym w najbliższym czasie nieznacznymi dobowymi sumami opadów atmosferycznych, stany wody będą wahały się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej. Na rzekach Przymorza możliwe słabe wzrosty poziomów wody w dotychczasowych strefach


SUSZA HYDROLOGICZNA

Sytuacja pod kątem suszy hydrologicznej na przestrzeni ostatnich 7 dni uległa znacznej poprawie. Obecnie notujemy 44 stacje z przepływem poniżej SNQ – to ponad dwukrotnie mniej niż tydzień temu.

W przypowierzchniowej warstwie gleby (0-7 cm w głąb) wskaźnik wilgotności gleby na przeważającym obszarze kraju wynosi 70-90%. W warstwie 7-28 cm sytuacja jest zbliżona do tej w płytszym poziomie gleby. Mniej korzystne warunki panują w warstwie gleby na głębokości 28-100 cm (jest to głębokość, w której wiele roślin ma swoje korzenie). Na znacznym obszarze Polski wilgotność gleby nie przekracza 50%, a lokalnie jest niższa niż 20%. W tej warstwie największa wilgotność występuje w obszarach górskich i pogórskich Sudetów i Karpat.

Aktualnie w Polsce obowiązuje 38 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. W ostatnim tygodniu odwołano 9 ostrzeżeń. W perspektywie najbliższych dni istnieje prawdopodobieństwo odwołania kolejnych ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.

Przez najbliższe 7 dni liczba stacji z przepływem poniżej SNQ będzie powoli spadać. Krótszy dzień i schyłek wegetacji roślin powoduje mniejsze straty wody, a przelotne opady i coraz niższe wartości temperatury przyczynią się do poprawy sytuacji hydrologicznej.

Suma skumulowanego opadu od początku października 2023.

Suma skumulowanego opadu od początku października 2023.

Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.

Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.

Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną (kolor szary) 26.10.2023 r.

Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną (kolor szary) 26.10.2023 r.

Stan wody na rzekach w Polsce 26.10.2023 r. godz. 8:00.

Stan wody na rzekach w Polsce 26.10.2023 r. godz. 8:00.