Przejdź do treści

28.09.2023

Prognoza meteorologiczna i szczegółowa prognoza hydrologiczna na kolejne 7 dni (29.09-05.10.2023 r.)

PROGNOZA METEOROLOGICZNA

Najbliższy tydzień przyniesie zmienną pogodę. Po bardzo ciepłym piątku nastąpi ochłodzenie, od poniedziałku na kilka dni powrócą wyższe temperatury. W środę możliwa już bardziej jesienna pogoda. Nie prognozujemy groźnych zjawisk.

Tatry, Fot. Witold Kaszkin | IMGW-PIB
Tatry. Fot. Witold Kaszkin | IMGW-PIB

 

W piątek bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym zachodzie i nad morzem zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego, aż do wystąpienia słabych opadów deszczu. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 23°C na północnym zachodzie do 27°C w centrum i na wschodzie kraju, miejscami na wybrzeżu i w rejonach podgórskich chłodniej, od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W sobotę zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na zachodzie kraju. Przelotne opady deszczu, we wschodniej połowie kraju możliwe lokalne burze. Temperatura maksymalna od 18°C na Pomorzu i nad morzem do 23°C na Podkarpaciu, w dolinach górskich około 16-17°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz, od zachodu stopniowa poprawa pogody. Temperatura od 17°C do 21°C, na Podhalu około 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W poniedziałek na ogół pogodnie, tylko na północy więcej chmur i miejscami słaby deszcz. Na północnym wschodzie i wschodzie chłodno, od 16°C do 19°C, także nad morzem i w dolinach karpackich około 18°C, poza tym od 20°C do 24°C.

We wtorek jeszcze cieplej. Na ogół pogodnie, tylko na północnym zachodzie więcej chmur i opady deszczu. Temperatura od 22°C do 26°C.

W środę i czwartek ponownie ochłodzenie, okresami zachmurzenie duże z przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna od 15°C do 19°C. Wiatr silniejszy, porywisty.

Rzeka Liwiec. Fot. Izabela Adrian| IMGW-PIB
Rzeka Liwiec. Fot. Izabela Adrian| IMGW-PIB


PROGNOZA HYDROLOGICZNA

Wrzesień do tej pory jest miesiącem bardzo suchym. Są w kraju miejsca, w których suma opadu przez ostatnie 27 dni nie przekracza 5 mm. Prognozowana na najbliższe dni pogoda nie będzie miała większego wpływu na sytuację hydrologiczną. Na rzekach zdecydowanie przeważać będą stabilizacja i niewielkie spadki stanów wody, z lokalnymi wahaniami, na ogół wynikającymi z pracy urządzeń hydrotechnicznych. Opady spodziewane są głównie w weekend, podczas przechodzenia z zachodu na wschód chłodnego frontu atmosferycznego oraz od nocy z wtorku na środę. Susza hydrologiczna utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do obecnego.


Dorzecze Wisły
Na górnej Wiśle przeważać będą stabilizacja i niewielkie wahania natomiast na środkowym odcinku notowane będą głównie wahania. Stany wody układać się będą w strefie wody niskiej i średniej. Na dolnym odcinku Wisły początkowo notowana będzie stabilizacja, a po weekendzie zaznaczą się okresowe znaczne wahania stanu wody, związane głównie z pracą stopnia wodnego we Włocławku, w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. W ujściowym odcinku Wisły w weekend możliwe są wzrosty, które będą związane ze spływem wody opadowej z górnej części dorzecza.

W zlewniach dopływów górnej Wisły przeważać będzie przebieg wyrównany i opadanie stanu wody w strefie wody średniej i niskiej. Przewidywane opady w najbliższym tygodniu nie powinny mieć dużego wpływu na przebieg stanów wody. Jedynie lokalnie na mniejszych ciekach i rzekach górskich oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić nieznaczne wzrosty i wahania w aktualnych strefach stanów, czyli w strefie wody niskiej i średniej, punktowo do strefy wody wysokiej. Na stacjach hydrologicznych znajdujących się poniżej pracujących urządzeń hydrotechnicznych mogą pojawiać się większe zmiany lub wahania stanów wody.

W zlewni Narwi i Bugu sytuacja hydrologiczna będzie spokojna. Prognozuje się stabilizację i spadki stanów wody, odcinkowo niewielkie wahania i wzrosty. Stany wody układać się będą w strefie wody niskiej i średniej. Przewidywane w weekend, a następnie od środy 4 października opady w tym regionie na ogół nie wpłyną znacząco na przebieg stanów wody, możliwe będą jedynie lokalne wahania.

W zlewniach pozostałych dopływów środkowej i dolnej Wisły spodziewana jest stabilizacja, niewielkie spadki lub wahania, pojawiające się wskutek opadów i pracujących urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody niskiej i średniej. W zlewniach utrzyma się stan suszy hydrologicznej.

Dorzecze Odry
Na górnej Odrze utrzyma się ustabilizowany przebieg stanów wody w strefie stanów niskich. Niewielkie wahania w aktualnej strefie możliwe są w nocy z piątku na sobotę a następnie od środy 4 października. Na Odrze środkowej prognozowane są przede wszystkim wahania przy dolnej granicy strefy stanów średnich lub w strefie wody niskiej, których amplitudy będą zależne od pracy urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze swobodnie płynącej pojawią się wahania z tendencją spadkową w strefie wody niskiej. Na dolnej Odrze utrzymywać się będzie strefa stanów niskich i średnich. W weekend wystąpią wahania z tendencją rosnącą.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przeważać będzie słaba tendencja spadkowa oraz stabilizacja stanów wody. Prognozowane na weekend opady nie będą mieć znaczenia hydrologicznego i nie będą powodować zmian. Jedynie lokalnie możliwe są niewielkie wahania stanów wody, na ogół w aktualnych strefach. Stany wody będą układały się w strefie wody niskiej i średniej, punktowo wysokiej. Na stacjach hydrologicznych znajdujących się poniżej pracujących urządzeń hydrotechnicznych mogą pojawiać się większe zmiany lub wahania stanów wody. Lokalnie w zlewniach lewostronnych dopływów górnej i środkowej Odry utrzyma się stan suszy hydrologicznej.

Na Warcie i dopływach oraz na Noteci i jej dopływach stany wody w ciągu nadchodzących dni będą nieznacznie opadać lub mieć przebieg wyrównany. Odcinkami możliwe będą wzrosty oraz wahania związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stany wody na Warcie i jej dopływach układać się będą w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. W zlewni Warty stanu suszy hydrologicznej nadal będzie się utrzymywał na zbliżonym poziomie do aktualnego.

Wybrzeże i rzeki Przymorza
W najbliższych dniach wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim, Żuławach i Zalewie Wiślanym przeważać będą stabilizacja i nieznaczne wahania poziomów wody przede wszystkim w strefie wody średniej. W weekend, w związku z przemieszczaniem się chłodnego frontu atmosferycznego z północnego zachodu na południowy wschód, występować będzie porywisty wiatr, który może powodować wzrosty poziomu wody do strefy wody wysokiej na stacjach będących pod wpływem Bałtyku.

Na rzekach Przymorza, na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody układać się będą w strefie wody niskiej i średniej. Możliwe są lokalne wahania stanów wody na pograniczu stref średniej i niskiej. Prognozowane na najbliższe dni opady nie spowodują zmian w sytuacji hydrologicznej w tym regionie.


SUSZA HYDROLOGICZNA

Sytuacja pod kątem suszy hydrologicznej na przestrzeni ostatnich 7 dni nie zmieniła się znacząco. Obecnie notujemy 142 stacje z przepływem poniżej SNQ – o 12 stacji mniej niż tydzień temu.

W przypowierzchniowej warstwie gleby (0-7 cm w głąb) wskaźnik wilgotności gleby na przeważającym obszarze kraju wynosi 40-50%, a w woj. małopolskim zbliża się do 95%. Najtrudniejsza sytuacja wilgotnościowa gleby panuje miejscowo w woj. zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. W tych obszarach wilgotność gleby jest na niskim poziomie, miejscami niższa niż 35%. W warstwie 7-28 cm w głąb sytuacja jest zbliżona do tej w płytszym poziomie gleby, z tą różnicą, że wilgoci jest jeszcze mniej. Najtrudniejsza sytuacja jest jednak w warstwie gleby na głębokości 28-100 cm (jest to głębokość, w której wiele roślin ma swoje korzenie). Na przeważającym obszarze Polski wilgotność gleby nie przekracza 40%, a lokalnie w każdym z województw są miejsca, gdzie jest niższa niż 20%. W tej warstwie największa wilgotność występuje w obszarach górskich i pogórskich Sudetów i Karpat.

Suma skumulowanego opadu od początku września 2023.
Suma skumulowanego opadu od początku września 2023.

 

Aktualnie w Polsce obowiązuje 56 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. W ostatnim tygodniu wydano dwa nowe dla części zlewni Bugu i zlewni górnej Kaczawy. W perspektywie najbliższych dni istnieje prawdopodobieństwo wydania nowych ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.

Przez najbliższe dni liczba stacji z przepływem poniżej SNQ utrzymywać się będzie na podobnym poziomie. Krótszy dzień i schyłek wegetacji roślin powoduje mniejsze straty wody, ale utrzymująca się, wysoka jak na wrzesień, temperatura powietrza i słabe opady deszczu nie są na tyle wystarczające, aby uzupełnić braki wody w glebie. W związku z powyższym sytuacja pod względem suszy hydrologicznej przez najbliższy tydzień nie ulegnie większym zmianom.

Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.
Porównanie liczby stacji z przepływem poniżej SNQ.

 

Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną (kolor szary) 28.09.2023 r.
Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną (kolor szary) 28.09.2023 r.

 

Stan wody na rzekach w Polsce 28.09.2023 r. godz. 8:00.
Stan wody na rzekach w Polsce 28.09.2023 r. godz. 8:00.