Przejdź do treści

01.03.2024

Prognoza wartości maksymalnej temperatury powietrza w dniach 2 i 3 marca 2024 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020)

W IMGW-PIB w ramach zadań służby klimatologicznej, mając na celu dostarczanie społeczeństwu informacji o zagrożeniach klimatycznych, przeanalizowano prognozę warunków termicznych (temperatura maksymalna) na wybranych stacjach synoptycznych na  2 i 3 marca w odniesieniu do charakterystyk (wartość średnia, kwantyle 5% i 95%) z wielolecia 1991-2020. Tego rodzaju analiza pozwala w łatwy sposób określić stopień wyjątkowości prognozowanych warunków, w tym również, tego jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. (Dla wyjaśnienia, wartości kwantyla 95% są przekraczane jedynie w 5% procentach przypadków. W przypadku kwantyla 5% jedynie w 5% przypadków ma wartości niższe).

Jeśli spojrzeć na przeciętne (1991-2020) warunki termiczne występujące na początku pierwszej dekady marca, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka, Zakopane) powinniśmy spodziewać się (średnie wieloletnie z 2 marca) temperatury maksymalnej od 2,2°C (Suwałki) do 7,0°C (Wrocław). W przypadku 3 marca wartości te zmieniają się niewiele i tak najniższa wartość oczekiwana to 2,2°C (Suwałki) natomiast najwyższa wynosi 6,6°C (Wrocław).

Tymczasem prognozy (z dnia 01.03.2024) na 2 i 3 marca wskazują, że wartości temperatury maksymalnej (TMAX) będą znacznie wyższe niż przeciętnie.

W sobotę (2 marca 2024) w całym kraju wartości TMAX będą wyższe niż przeciętnie. Na 40 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej równej lub przekraczającej 10°C. Najwyższa wartość TMAX (15°C) wystąpi w Toruniu. Na 93% (40) stacji wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 5°C, a w Toruniu anomalia wyniesie aż 10,2°C. Prognozy synoptyczne wskazują, że na 21 stacjach wartości TMAX przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX z wielolecia, przy czym należy zaznaczyć, że maksymalne przekroczenie oczekiwane jest w Toruniu (+2,1°C).

Porównanie prognozowanych wartości TMAX z modelu ALARO (prognoza z 01.03.2024) z charakterystykami wieloletnimi pozwala stwierdzić, że na terenie całego kraju  będziemy mieli do czynienia ze znacznym przekroczeniem wartości oczekiwanych. We wschodniej części kraju spodziewamy się dodatnich anomalii przekraczających +9°C. Analiza prognozy TMAX w odniesieniu do wartości 95% kwantyla z wielolecia, wskazuje, w pasie centralnym i wschodnim oraz lokalnie na południu możemy spodziewać się wartości TMAX występującej rzadziej niż raz na dwadzieścia lat.

W niedzielę (3 marca 2024) w całym kraju wartości TMAX będą wyższe niż przeciętnie. Na 38 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej równej lub przekraczającej 10°C. Najwyższa wartość TMAX (15°C) wystąpi w Raciborzu, Tarnowie i Szczecinie. Na 84% (36) stacji wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 5°C, a w Koszalinie anomalia wyniesie aż 9,4°C. Prognozy synoptyczne wskazują, że na 33 stacjach wartości TMAX przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX z wielolecia, przy czym należy zaznaczyć, że maksymalne przekroczenie oczekiwane jest w Szczecinie (+3,8°C). Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5%).

Porównanie prognozowanych wartości TMAX z modelu ALARO (prognoza z 01.03.2024) z charakterystykami wieloletnimi pozwala stwierdzić, że na terenie całego kraju będziemy mieli do czynienia ze znacznym przekroczeniem wartości oczekiwanych. W pasie od północnego-zachodu kierującego się na południowy-wschód kraju spodziewamy się dodatnich anomalii przekraczających +9°C. Analiza prognozy TMAX w odniesieniu do wartości 95% kwantyla z wielolecia, wskazuje, że na terenie prawie całego kraju (poza częścią wschodu, lokalnie na zachodzie oraz obszarów górskich) możemy spodziewać się wartości TMAX występującej rzadziej niż raz na dwadzieścia lat.

Prognoza wartości TMAX (2024-03-02) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

Prognoza wartości TMAX (2024-03-02) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

 

Prognoza wartości TMAX (2024-03-03) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

Prognoza wartości TMAX (2024-03-03) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

 

Anomalia prognozy TMAX (2024-03-02) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX (po lewej), ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX (po prawej).

Anomalia prognozy TMAX (2024-03-02) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX (po lewej), ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX (po prawej).

 

Anomalia prognozy TMAX (2024-03-03) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX (po lewej), ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX (po prawej).

Anomalia prognozy TMAX (2024-03-03) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX (po lewej), ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX (po prawej).

Opracowano w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii, Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB.