Przejdź do treści

29.02.2024

Prognoza wartości maksymalnej temperatury powietrza w dniu 1 marca 2024 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020)

W IMGW-PIB w ramach zadań służby klimatologicznej, mającej na celu dostarczanie społeczeństwu informacji o zagrożeniach klimatycznych, przeanalizowano prognozę warunków termicznych (temperatura maksymalna) na wybranych stacjach synoptycznych na 1 marca w odniesieniu do charakterystyk (wartość średnia, kwantyle 5% i 95%) z wielolecia 1991-2020. Tego rodzaju analiza pozwala w łatwy sposób określić stopień wyjątkowości prognozowanych warunków, w tym również tego, jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jeśli spojrzeć na przeciętne (1991-2020) warunki termiczne na początku pierwszej dekady marca, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka, Zakopane) powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od 2,0°C (Suwałki) do 7,2°C (Tarnów).

Tymczasem prognozy (z dnia 29 II 2024) na 1 marca wskazują, że wartości temperatury maksymalnej (TMAX) w całym kraju będą wyższe niż przeciętnie. Na 40 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej przekraczającej 10°C. Najwyższa wartość TMAX (16°C) wystąpi w Tarnowie, Raciborzu i Katowicach. Na 40 stacjach wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 5°C. Najwyższa anomalia jest spodziewana w Katowicach (+9,3°C). Prognozy synoptyczne wskazują, że na 41 stacjach wartości TMAX przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX z wielolecia, przy czym należy zaznaczyć, że maksymalne przekroczenie oczekiwane jest w Koszalinie (+3,4°C). Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5%).

Porównanie prognozowanych wartości TMAX z modelu ALARO (prognoza z 29 II 2024) z charakterystykami wieloletnimi pozwala stwierdzić, że na terenie całego kraju będziemy mieli do czynienia ze znacznym przekroczeniem wartości oczekiwanych. W południowo-wschodniej, północno-wschodniej oraz centralnej części kraju spodziewamy się dodatnich anomalii przekraczających +9°C. Analiza prognozy TMAX w odniesieniu do wartości 95% kwantyla z wielolecia, wskazuje, że w całym kraju (z wyłączeniem obszarów górskich) możemy spodziewać się wartości TMAX występującej rzadziej niż raz na dwadzieścia lat.

Prognoza wartości TMAX (2024-03-01) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

Prognoza wartości TMAX (2024-03-01) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

 

Anomalia prognozy TMAX (2024-03-01) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX.

Anomalia prognozy TMAX (2024-03-01) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX.

 

Anomalia prognozy TMAX (2024-03-01) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX.

Anomalia prognozy TMAX (2024-03-01) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX.

Opracowano w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii, Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB.