Przejdź do treści

15.02.2024

Prognoza wartości maksymalnej temperatury powietrza w dniu 16 lutego 2024 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020)

Z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny luty można, jak na razie, uznać za miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie, ze średnią obszarową anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą +5,7°C (stan na 14 II 2024). W całym kraju rejestrowane są dodatnie anomalie. Najniższe występują na północy (+2,9°C na Helu i +3,0°C w Łebie), poza regionem położonym w pobliżu Morza Bałtyckiego przekraczają +4,0°C, a wartość najwyższą notuje się w Krośnie (+7,4°C).

W IMGW-PIB w ramach zadań służby klimatologicznej, mającej na celu dostarczanie społeczeństwu informacji o zagrożeniach klimatycznych, przeanalizowano prognozę warunków termicznych (temperatura maksymalna) na wybranych stacjach synoptycznych na 16 lutego w odniesieniu do charakterystyk (wartość średnia, kwantyle 5% i 95%) z wielolecia 1991-2020. Tego rodzaju analiza pozwala w łatwy sposób określić stopień wyjątkowości prognozowanych warunków, w tym również tego, jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jeśli spojrzeć na przeciętnie (1991-2020) warunki termiczne w połowie drugiej dekady lutego, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka, Zakopane) powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od –0,2°C (Suwałki) do 5,0°C (Wrocław).

Tymczasem prognozy (z dnia 15 II 2024) na 16 lutego wskazują, że wartości temperatury maksymalnej (TMAX) w całym kraju będą wyższe niż przeciętnie. Na 33 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej przekraczającej 10°C. Najwyższa wartość TMAX (16°C) wystąpi we Wrocławiu, Jeleniej Górze i Opolu. Na 43 stacjach wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 5°C. Najwyższa anomalia jest spodziewana w Opolu (+11,6°C). Prognozy synoptyczne wskazują, że na 33 stacjach wartości TMAX przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX z wielolecia, przy czym należy zaznaczyć, że maksymalne przekroczenie oczekiwane jest w Raciborzu (+2,7°C). Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5%).

Porównanie prognozowanych wartości TMAX z modelu ALARO (prognoza z 15 II 2024) z charakterystykami wieloletnimi pozwala stwierdzić, że na terenie całego kraju będziemy mieli do czynienia ze znacznym przekroczeniem wartości oczekiwanych, jednak według modelu będą one mniejsze od prognoz synoptycznych. W południowo-zachodniej części kraju spodziewamy się dodatnich anomalii przekraczających +8°C. Analiza prognozy TMAX w odniesieniu do wartości 95% kwantyla z wielolecia wskazuje, że jedynie na niewielkim obszarze położonym w pobliżu Morza Bałtyckiego Polski, województwie mazowieckim i opolskim możemy spodziewać się wartości TMAX występującej rzadziej niż raz na dwadzieścia lat.

Prognoza wartości TMAX (2024-02-16) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

Prognoza wartości TMAX (2024-02-16) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

Anomalia prognozy TMAX (2024-02-16) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX.

Anomalia prognozy TMAX (2024-02-16) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX.

Anomalia prognozy TMAX (2024-02-16) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX.

Anomalia prognozy TMAX (2024-02-16) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX.

Opracowano w Zakładzie Meteorologii, Klimatologii, Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB.