Przejdź do treści

27.06.2024

Prognoza wartości maksymalnej temperatury powietrza w dniu 27 czerwca 2024 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020)

Z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny czerwiec można, jak na razie, uznać za miesiąc ciepły termicznie, ze średnią obszarową anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą +0,8°C (stan na 25 VI 2024). W prawie całym kraju rejestrowane są dodatnie anomalie. Najniższe występują na północnym-zachodzie (z wartością –0,1°C w Słubicach), na pozostałym obszarze kraju przekraczają +0,5°C, a najwyższą wartość notuje się w Zakopanem (+1,1°C).

W IMGW-PIB w ramach zadań służby klimatologicznej, mającej na celu dostarczanie społeczeństwu informacji o zagrożeniach klimatycznych, przeanalizowano prognozę warunków termicznych (temperatura maksymalna) na wybranych stacjach synoptycznych w dniu 27 czerwca w odniesieniu do charakterystyk (wartość średnia, kwantyle 5% i 95%) z wielolecia 1991-2020. Tego rodzaju analiza pozwala w łatwy sposób określić stopień wyjątkowości prognozowanych warunków, w tym również, tego jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jeśli spojrzeć na przeciętne (1991-2020) warunki termiczne w połowie trzeciej dekady czerwca, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich Kasprowy Wierch, Śnieżka, Zakopane) powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od 19,4°C (Ustka) do 24,2°C (Opole).

Tymczasem prognozy (z dnia 26 VI 2024) na 27 czerwca wskazują, że wartości temperatury maksymalnej (TMAX) w części kraju będą wyższe niż przeciętnie. Na 31 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej równej lub przekraczającej 30°C. Najwyższa wartość TMAX (32°C) wystąpi w Olsztynie i Gorzowie Wielkopolskim. Na 41 stacjach wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 5°C. Najwyższa anomalia jest spodziewana w Koszalinie (+11,0°C). Prognozy synoptyczne wskazują, że na 29 stacjach wartości TMAX przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX z wielolecia, przy czym należy zaznaczyć, że maksymalne przekroczenie oczekiwane jest w Kołobrzegu (+6,4°C). Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5%).

Porównanie prognozowanych wartości TMAX z modelu ALARO (prognoza z 26 VI 2024) z charakterystykami wieloletnimi pokazuje, że na terenie całego kraju (poza częścią północno-zachodnią) będziemy mieli do czynienia ze znacznym przekroczeniem wartości oczekiwanych. W północnej części Polski spodziewamy się dodatnich anomalii powyżej +11°C. Analiza prognozy TMAX w odniesieniu do wartości 95% kwantyla z wielolecia wskazuje, że na terenie przeważającej części kraju (poza południową częścią) możemy spodziewać się wartości TMAX występującej rzadziej niż raz na 20 lat.

Opracowano w Zakładzie Meteorologii i Klimatologii,
Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB.