Przejdź do treści

26.02.2024

Prognoza wartości maksymalnej temperatury powietrza w dniu 27 lutego 2024 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020)

Z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny luty można, jak na razie, uznać za miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie, ze średnią obszarową anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą +5,9°C (stan na 25 II 2024). W całym kraju rejestrowane są dodatnie anomalie. Najniższe występują na północy (z wartością +3,5°C na Helu i +3,7°C w Ustce), poza Wybrzeżem przekraczają +5,0°C, a wartości najwyższe notuje się w Raciborzu i Krośnie (+7,0°C).  

W IMGW-PIB w ramach zadań służby klimatologicznej, mając na celu dostarczanie społeczeństwu informacji o zagrożeniach klimatycznych, przeanalizowano prognozę warunków termicznych (temperatura maksymalna) na wybranych stacjach synoptycznych na 27 lutego w odniesieniu do charakterystyk (wartość średnia, kwantyle 5% i 95%) z wielolecia 1991-2020. Tego rodzaju analiza pozwala w łatwy sposób określić stopień wyjątkowości prognozowanych warunków, w tym również tego, jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Jeśli spojrzeć na przeciętne (1991-2020) warunki termiczne pod koniec trzeciej dekady lutego, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka, Zakopane) powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od 1,4°C (Suwałki) do 7,1°C (Wrocław).

Tymczasem prognozy (z dnia 26 II 2024) na 27 lutego wskazują, że wartości temperatury maksymalnej (TMAX) niemal w całym kraju (za wyjątkiem Wybrzeża) będą wyższe niż przeciętnie. Na 28 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej przekraczającej 10°C. Najwyższa wartość TMAX (16°C) wystąpi w Lublinie i Tarnowie. Na 30 stacjach wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 5°C. Najwyższa anomalia jest spodziewana w Lublinie (+13,0°C). Prognozy synoptyczne wskazują, że na 20 stacjach wartości TMAX przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX z wielolecia, przy czym należy zaznaczyć, że maksymalne przekroczenie oczekiwane jest w Lublinie (+4,2°C). Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5%).

Porównanie prognozowanych wartości TMAX z modelu ALARO (prognoza z 26 II 2024) z charakterystykami wieloletnimi pozwala stwierdzić, że na terenie niemal całego kraju będziemy mieli do czynienia ze znacznym przekroczeniem wartości oczekiwanych. W południowo-wschodniej części kraju spodziewamy się dodatnich anomalii przekraczających +12°C. Analiza prognozy TMAX w odniesieniu do wartości 95% kwantyla z wielolecia, wskazuje, że we wschodniej części kraju możemy spodziewać się wartości TMAX występującej rzadziej niż raz na dwadzieścia lat.

Prognoza wartości TMAX (2024-02-27) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

Prognoza wartości TMAX (2024-02-27) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

 

Anomalia prognozy TMAX (2024-02-27) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX.

Anomalia prognozy TMAX (2024-02-27) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX.

 

Anomalia prognozy TMAX (2024-02-27) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX.

Anomalia prognozy TMAX (2024-02-27) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX.


Opracowano w Zakładzie Meteorologii, Klimatologii, Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB.