Przejdź do treści

02.02.2024

Prognoza wartości maksymalnej temperatury powietrza w dniu 3 lutego 2024 roku na tle warunków wieloletnich (1991-2020)

W IMGW-PIB w ramach zadań służby klimatologicznej, mających na celu dostarczanie społeczeństwu informacji o zagrożeniach klimatycznych, przeanalizowano prognozę warunków termicznych (temperatura maksymalna) na wybranych stacjach synoptycznych na dzień 3 lutego w odniesieniu do charakterystyk (wartość średnia, kwantyle 5% i 95%) z wielolecia 1991-2020. Tego rodzaju analiza pozwala w łatwy sposób określić stopień wyjątkowości prognozowanych warunków, w tym również, tego jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia. (Dla wyjaśnienia, wartości kwantyla 95% są przekraczane jedynie w 5% procentach przypadków. W przypadku kwantyla 5% jedynie w 5% przypadków ma wartości niższe).

Jeśli spojrzeć na przeciętne (1991-2020) warunki termiczne w początku pierwszej dekady lutego, to w tym okresie (z wyłączeniem stacji górskich i podgórskich: Kasprowy Wierch, Śnieżka, Zakopane) powinniśmy spodziewać się temperatury maksymalnej od –0,7°C (Suwałki) do 3,6°C (Wrocław).

Tymczasem prognozy (z dnia 02.02.2024) na 3 lutego wskazują, że wartości temperatury maksymalnej (TMAX) w całym kraju będą wyższe niż przeciętnie. Na 41 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej przekraczającej 5°C. Najwyższa wartość TMAX (11°C) wystąpi w Toruniu, Lesznie i Szczecinie. Na 35 stacjach wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 5°C. Najwyższa anomalia jest spodziewana w Mikołajkach (+8,9°C). Prognozy synoptyczne wskazują, że na 24 stacjach wartości TMAX przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX z wielolecia, przy czym należy zaznaczyć, że maksymalne przekroczenie oczekiwane jest w Elblągu (+4,5°C). Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5%).

Porównanie prognozowanych wartości TMAX z modelu ALARO (prognoza z 02.02.2024) z charakterystykami wieloletnimi pozwala stwierdzić, że na terenie całego kraju będziemy mieli do czynienia ze znacznym przekroczeniem wartości oczekiwanych. W północno-wschodniej części kraju spodziewamy się dodatnich anomalii przekraczających +8°C. Analiza prognozy TMAX w odniesieniu do wartości 95% kwantyla z wielolecia, wskazuje, że na przeważającym obszarze Polski (z wyłączeniem południowej, północno-wschodniej i zachodniej części) możemy spodziewać się wartości TMAX występującej rzadziej niż raz na dwadzieścia lat.

Prognoza wartości TMAX (2024-02-03) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

Prognoza wartości TMAX (2024-02-03) na tle warunków wieloletnich (1991-2020). Kolejność stacji według różnicy TMAX prognoza – TMAX z wielolecia.

Anomalia prognozy TMAX (2024-02-03) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX.

Anomalia prognozy TMAX (2024-02-03) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-AVETMAX – ALARO-wartość średnia TMAX.

 

Anomalia prognozy TMAX (2024-02-03) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX.


Anomalia prognozy TMAX (2024-02-03) względem notowanych charakterystyk wieloletnich (1991-2020): ALARO-Q95TMAX – ALARO-kwantyl 95% TMAX.


Opracowano w Zakładzie Meteorologii, Klimatologii, Centrum Badań i Rozwoju IMGW-PIB.