Przejdź do treści

27.01.2022

Projekt INTERREG TEACHER-CE pomoże zarządzać zasobami wodnymi w UE

Dostosowanie gospodarek wodnych do zmiany klimatu to jedno z kluczowych działań krajów uczestniczących w projekcie TEACHER-CE, finansowanym przez UE w ramach Interreg Europa Środkowa 2014-2020.

Cel jest prosty: ograniczyć ryzyko powodzi, ulewnych deszczów i suszy poprzez promowanie działań na rzecz małej retencji i ochronę zasobów wody pitnej za pomocą zrównoważonego gospodarowania gruntami.

Jednym z narzędzi, które powstały w ramach projektu jest platforma Toolbox (http://teacher.apps.vokas.si/home), opracowana przez dwunastu partnerów pochodzących z ośmiu krajów i reprezentujących różne dziedziny nauki, m.in.: gospodarkę wodną, leśnictwo, hydrologię czy meteorologię. Ten integrator treści i informacji wspiera interesariuszy i partnerów stowarzyszonych, jak samorządy, organizacje rządowe, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, agencje ochrony środowiska czy parki narodowe.

Uczestnicy otrzymali dzięki INTERREG TEACHER-CE szansę wymiany wiedzy, doświadczenia, informacji i wyników prac naukowych z innych projektów, finansowanych we wcześniejszych programach unijnych, w tym PROLINE-CE, FramWat, RAINMAN czy SUSTREE. „Dzięki projektowi INTERREG TEACHER-CE mieliśmy okazję do poszerzenie horyzontów i przeanalizowania z partnerami wielu aspektów zarządzania zasobami wodnymi. Ta wiedza będzie nam służyła przez wiele lat”. – komentuje Mariusz Adynkiewicz-Piragas, kierownik Zakładu Badań Środowiskowych CBiR IMGW-PIB.

Uczestnicy projektu dokonali również oceny istniejących dokumentów strategicznych dotyczących gospodarki wodnej i adaptacji do zmiany klimatu dla każdego z partycypujących krajów i całej Unii Europejskiej. Opracowano rekomendacje włączenia skutków zmiany klimatu w proces prac planistycznych nad dokumentami strategicznymi związanymi z gospodarką wodną. Uzyskane wyniki pomogły stworzyć strategię, mającą na celu promowanie i stymulowanie wdrożenia innowacyjnego Toolbox TEACHER-CE na rzecz efektywnego wykorzystania tego narzędzia w planowaniu na poziomie UE, m.in. w zarządzaniu ryzykiem powodziowym, gospodarce wodnej, przeciwdziałaniu skutkom suszy czy planowaniu zagospodarowania przestrzennego.

2 lutego 2022 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt TEACHER-CE (rejestracja do 1 lutego pod adresem https://forms.gle/Mo3ZTz2KWJqPHkCx7).

Dodatkowe informacje https://www.interreg-central.eu/Content.Node/TEACHER-CE.html.