Przejdź do treści

01.06.2023

Przedstawiciel IMGW-PIB w Radzie 3W

Dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju, został powołany na członka Rady 3W: woda-wodór-węgiel.

Idea 3W, zainicjowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego, koncentruje się na zasobach, wokół których biznes, nauka, administracja i społeczeństwo powinny budować swoją strategię zielonej przemiany. Na wodzie, bez której nie byłoby życia na Ziemi, na wodorze, który jest przyszłością energetyki oraz na nowych technologiach węglowych i ich potencjale. IMGW-PIB jest w tym roku partnerem kongresu.

Więcej o projekcie 3W https://www.bgk.pl/3w/.

Dyplom 3W