Przejdź do treści

28.10.2021

Raport Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA): „Water resources across Europe — confronting water stress: an updated assessment”

Stres wodny — czyli sytuacja, w której ilość wody o odpowiedniej jakości jest niewystarczająca do zaspokojenia potrzeb ludzi i środowiska — staje się problemem coraz większej części Europy. Według EEA susze i niedobory wody nie są już rzadkimi ani ekstremalnymi zjawiskami i co roku dotykają około 20% terytorium Europy i 30% Europejczyków.

Raport Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA) „Water resources across Europe — confronting water stress: an updated assessment” prezentuje najnowsze informacje na temat dostępności wody w Europie. Współczesna zmiana klimatu odbija się negatywnie na zasobach wodnych kontynentu. Susze stają się coraz częstsze, mają większy zasięg, a ich skutki są poważniejsze. Szczególnie niepokojące jest sytuacja w południowej i południowo-zachodniej Europie, gdzie przepływy rzek w lecie mogą spaść nawet o 40%, przy scenariuszu wzrostu temperatury o 3°C. Na tych obszarach główną presję na dostępność wody wywierają rolnictwo, potrzeby komunalne i turystyka.

Problem niedoborów wody dotyczy również Polski. Według Eurostatu, zasoby odnawialne per capita plasują nasz kraj stosunkowo nisko w europejskim rankingu, choć mniej więcej na równi m.in. z Belgią, Niemcami czy Czechami. Główną barierą dla poprawy zasobów wodnych Polski jest przestrzenna i czasowa zmienność opadów atmosferycznych, będąca konsekwencją geograficzno-klimatycznego położenia w strefie klimatu umiarkowanego – przejściowego. Nie należy też zapominać o zmianie klimatu i jej wpływie na zasoby wodne. W Polsce obserwujemy w ostatnim czasie częstsze opady o bardzo intensywnym natężeniu, wywołujące m.in. powodzie błyskawiczne, rozdzielane długimi okresami suszy mogącymi powodować niedobór wody”. – wyjaśnia dr Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju w IMGW-PIB. – „Co zrobić, by ograniczyć negatywne konsekwencje niedoboru wody? Kluczem są retencja, a w zasadzie dywersyfikacja sposobów retencji, i edukacja. W tym zakresie niezwykle ważną rolę ma do odegrania Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dlatego realizujemy różnorodne zadania edukacyjne i popularyzatorskie, np. lekcje dla dzieci i młodzieży, komiks Weatherman czy Hydrodekalog, a także informujemy o aktualnej sytuacji hydrologicznej".

Zdaniem ekspertów EEA Europa musi wzmocnić odporność swoich ekosystemów i umiejętniej wykorzystywać wodę, aby zminimalizować wpływ stresu wodnego na ludzi i środowisko. Istnieją już odpowiednie polityki i regulacje na poziomie europejskim, ale należy poprawić ich wdrażanie i skuteczność.

Raport wodny EEA jest w zasadzie powtórzeniem najważniejszych wniosków z raportu I Grupy Roboczej IPCC, który ukazał się w lipcu br. To kolejny głos w sprawie kryzysu klimatycznego i jego konsekwencji. Szczegółowe informacje na temat zasobów wodnych i adaptacji w tym zakresie znajdą się również w oczekiwanym raporcie II Grupy Roboczej IPCC”. – podsumowuje prof. Mirosław Miętus, Z-ca Dyrektora IMGW-PIB.

Szczegóły raportu: https://www.eea.europa.eu/publications/water-resources-across-europe-confronting