Przejdź do treści

11.06.2024

Relacja z seminarium Centrum Technicznej Kontroli Zapór

W dniach 27 - 29 maja 2024 r. we Włocławku odbyło się cykliczne wyjazdowe seminarium Centrum Technicznej Kontroli Zapór. Jak zawsze na naszych spotkaniach pojawili się goście: z Ministerstwa Infrastruktury - Pani Małgorzata Żelazko, Naczelnik wydziału w Departamencie Gospodarki Wodnej, z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - Pani Katarzyna Dyoniziak, Ekspertka z Departamentu Inspekcji i Kontroli Budowlanej, a także Pan Krzysztof Chęć, Dyrektor z Departamentu Ochrony przed Powodzią i Suszą, reprezentujący Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Dyrektorzy z Regionalnego Zakładu Gospodarki Wodnej w Warszawie i Zarządu Zlewni we Włocławku.

W pierwszym dniu spotkania omówione zostały problemy związane z eksploatacją zbiornika wodnego Włocławek. Kierownik obiektu, Pan Grzegorz Wesołowski, omówił zagadnienia związane ze zlodzeniem i akcją lodołamania na zbiorniku włocławskim, natomiast pracownicy Centrum Technicznej Kontroli Zapór, Panowie Janusz Flaszyński oraz Przemysław Derengowski, przedstawili referat "Stopień wodny Włocławek znaczenie oraz eksploatacja zbiornika".

W drugim dniu seminarium odbyła się wizyta techniczna na budowlach Stopnia Wodnego, budowli zrzutowej oraz elektrowni wodnej. W trakcie pobytu na obiekcie pracownicy Biura Ocen Stanu Technicznego i Stanu Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących zostali przeszkoleni przez Pracownicę Biura Geotechniki i Jakości Betonów Budowli Piętrzących w zakresie stosowania młotka Schmidta przy badaniu jakości betonu. Po południu odbyła się druga sesja seminaryjna, na której poruszone zostały aspekty przyszłości i znaczenia hydrotechniki w obliczu rosnących wyzwań związanych z ekologią, a także zagadnienia związane z wytycznymi wykonywania ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących oraz ustawą Prawo budowlane i wykonywaniem kontroli stanu technicznego budowli.

Relacja z seminarium Centrum Technicznej Kontroli Zapór