Przejdź do treści

22.09.2022

Rozmawiamy o wodzie

21 września 2022 roku rozpoczął się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego IV Krajowy Kongres Hydrologiczny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy jest współorganizatorem wydarzenia.

W czasie sesji otwierającej Kongres głos zabrał Paweł Przygrodzki, Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB, który wskazał na wyzwania stojące przed nauką w dobie nasilających się zagrożeń hydrologicznych, będących konsekwencją zmiany klimatu. W kolejnych dniach referaty i prezentacje przedstawią eksperci z IMGW-PIB,  zajmujący się na co dzień zagadnieniami z zakresu hydrologii, hydrauliki, gospodarki wodnej czy zagrożenia powodziowego oraz suszą.

Szczegółowe informacje na temat IV KKH: https://kongreshydrologiczny.urk.edu.pl/.

Planowane wystąpienia:

A. Malinger, M. Rybacki – „Prognozowanie skutków awarii wałów przeciwpowodziowych jako element hydrologicznej osłony kraju – operacyjne modele awarii obwałowań”.

M. Bedryj – „Ekstremalne zjawiska hydrologiczne w przepisach prawnych i dokumentach planistycznych – przykłady analiz”.

T. Hesse, K. Pikuła – „Weryfikacja zgodności pomiarów hydrologicznych realizowanych przez służby IMGW i automatyczne stacje pomiarowe”.

M. Pasierb, P. Gilewski, J. Szturc, A. Jurczyk, K. Ośródka, W. Pilorz – „Estymacja pola opadu w czasie rzeczywistym dla potrzeb prognozowania nagłych wezbrań opadowych”.

A. Nadolna, B. Kossakowska-Banacka, W. Szalińska, T. Tokarczyk – „Wyznaczenie obszarów zagrożonych suszą”.

J. Topiłko, M. Barszczewska – „Uchronić miasto przed powodzią”.

M. Bedryj – „Tendencje zmian warunków hydrologicznych w Polsce”.

W. Szalińska, T. Tokarczyk, A. Nadolna – „Modelowanie struktury czasoprzestrzennej zmienności zagrożenia suszą hydrologiczna w Polsce”.

B. Nowicka, M. Ciupak, K. Gomuła – „Wpływ przestrzennej struktury makrofitów na obrazowanie batymetrii jeziora rynnowego echosodną lowranca hds-7 z sonarem bocznym lss-1 struckture scan”.

M. Bryła, M. Żelazny, B. Ozga-Zieliński, T. Walczykiewicz – „Analiza oddziaływań na wody w wyniku zanieczyszczeń rolniczych oraz komunalnych z wykorzystaniem modelu WASP na przykładzie zlewni Dunajca”.

D. Bojanowski, P. Orlińska-Woźniak, P. Wilk, E. Szalińska – „Wpływ zmian klimatu na ładunki biogenów odprowadzane ze zlewni rzeki Wełny”.

P. Orlińska-Woźniak, E. Szalińska, D. Bojanowski, R. Niżnikowski, M. Świątek, P. Wilk – „Wykorzystanie podejścia modelowo-terenowego do analizy transportu związków biogennych na obszarach rolniczych”.

K. Banasik, E. Kaznowska, B. Letkiewicz, M. Wasilewicz – „Analiza wybranych charakterystyk hydrologicznych dwóch małych zlewni nizinnych”.