Przejdź do treści

31.10.2021

Rozpoczyna się COP26. Kluczowy moment dla świata w walce ze zmianą klimatu.

26. posiedzenie państw-stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych o Zmianie Klimatu rozpoczyna się dzisiaj w Glasgow w Szkocji.

Do 12 listopada 2021 roku 196 liderów krajów z całego świata i około 25 000 mówców, słuchaczy, aktywistów i dziennikarzy, będzie rozmawiać i dyskutować jak walczyć z kryzysem klimatycznym w ramach współpracy między rządami, biznesem i obywatelami. Najważniejsze oczekiwania wobec COP26 to: utrzymanie globalnego wzrostu temperatury powietrza maksymalnie do poziomu 1,5°C (co wynika z paryskiego porozumienia klimatycznego), zatwierdzenie pakietu pomocowego dla krajów rozwijających się oraz ustanowienie bardziej rygorystycznych celów dla największych gospodarek w perspektywie do 2030 i 2050 roku.

Poza głównymi negocjacjami COP26 stanowić będzie przestrzeń dla wydarzeń towarzyszących, w trakcie których odbędą się debaty, pokazy edukacyjne i promocyjne. Większość z nich transmitowana będzie w Internecie, umożliwiając szerokiej publiczności wirtualne uczestnictwo. 

Szczyt odbywa się corocznie od 1995 roku (z wyjątkiem roku 2020, który został dotknięty pandemią). Pierwsza konferencja odbyła się w Berlinie. Polsce trzykrotnie była gospodarzem szczytu – w 2008 r. w Poznaniu, w 2013 r. w Warszawie i w 2018 r. w Katowicach.

Wydarzenia na #COP26 można śledzić na blogu: https://unfccc.int/conference/glasgow-climate-change-conference-october-november-2021