Przejdź do treści

27.04.2022

Rusza Bank Danych IMGW-PIB, czyli sklep z produktami meteo, hydro i klimatycznymi!

Po uruchomieniu nowego serwisu z prognozą dla Polski https://meteo.imgw.pl/, serwisów tematycznych i aplikacji mobilnej, przyszedł czas na ułatwienia dla biznesu.

Dane hydrologiczno-meteorologiczne i klimatyczne stanowią ważny element planowania działalności biznesowej w każdym sektorze gospodarki. Na ich podstawie można podejmować odpowiednie, oparte na rzetelnych informacjach decyzje. IMGW-PIB, jako jedyna instytucja w Polsce, dysponuje siecią pomiarowo-obserwacyjną obejmującą zasięgiem cały kraj. Firma zatrudnia również najlepszych analityków i ekspertów w dziedzinie modelowania, gospodarki wodnej czy budownictwa hydrotechnicznego. Dzięki tym zasobom Instytut opracowuje zestawienia danych historycznych oraz potwierdzone naukowo prognozy pogody, stanu hydrosfery, morza i jakości powietrza.

Bank Danych dla każdego

Dane publiczne, które są darmowe i dostępne dla każdego, to tzw. „dane surowe”. W sklepie Instytutu, czyli Banku Danych IMGW-PIB, odbiorca po raz pierwszy otrzyma zestawy obrobionych danych, wraz z ich analizą i zaleceniami, w formacie cyfrowym pdf, jak również możliwość wygenerowania wykresu na stronie po dokonaniu zakupie. Tego rodzaju zautomatyzowanej analityki nie oferuje żaden z instytutów funkcjonujących w Polsce.

Uruchomiony właśnie Bank Danych IMGW-PIB to nic innego, jak komercyjny sklep z 9 produktami historycznymi, obejmujący okres od 2000 roku do dnia bieżącego. Obecnie w ofercie są:
1. dobowa suma opadów atmosferycznych;
2. dobowa suma usłonecznienia;
3. dzień z wystąpieniem dobowej sumy opadów powyżej określonej wartości ze wskazanego okresu;
4. dzień z wystąpieniem temperatury powietrza poniżej określonej wartości ze wskazanego okresu;
5. dzień z wystąpieniem temperatury powietrza powyżej określonej wartości ze wskazanego okresu;
6. gatunek Śniegu;
7. maksymalna dobowa temperatura powietrza - wys. 2 m nad poziomem gruntu;
8. minimalna dobowa temperatura powietrza - wys. 2 m nad poziomem gruntu;
9. rodzaj pokrywy śnieżnej.

Kilka kliknięć i otrzymujemy to, czego potrzebujemy

Wszystko odbywa się po zalogowaniu na wcześniej założone konto (email i potwierdzenie; dodatkowe dane podaje się w późniejszym etapie). Następnie wybieramy lokalizacje, produkty dostępne z listy oraz okres jaki mają one obejmować. W kolejnym etapie widać już koszyk i można dokonać zakupu – płatności Tpay wraz z opcją przelewu tradycyjnego. Po dokonaniu zapłaty w zakładce klienta można pobrać dane. Klient otrzymuje je w formacie pdf, z możliwością graficznego sprawdzenia, a w późniejszym etapie xmla. Sklep umożliwia wygenerowanie faktury poprzez kliknięcie w przycisk generuj fakturę w postaci pdf. Cennik i jego metodyka opracowane zostały w Wydziale Sprzedaży i Analiz IMGW-PIB. Na stronie znajdują się również instrukcje oraz F&Q – wyjaśnienia i opisy. Strona powstała wewnętrznymi siłami i środkami IMGW-PIB.

Refresh wizualny serwisów Instytutu

Równolegle, po 2 latach od wprowadzenia serwisu z prognozą dla Polski oraz strony internetowej, IMGW-PIB na podstawie sugestii użytkowników wdrożył nowy standard user experience (UX), który będzie obowiązywać we wszystkich serwisach Instytutu od II kwartału 2022 roku. Zmiany będą realizowane sukcesywnie i nie będą wpływały na funkcjonalność serwisów. W pierwszym etapie przygotowano unifikację nagłówków i stopek oraz rozszerzenie menu, tzw. burger.