Przejdź do treści

26.02.2024

Seminarium naukowo-techniczne „Znaczenie monitoringu przemieszczeń i deformacji dla bezpieczeństwa inwestycji budowlanych”, 13 marca 2024

Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych Politechniki Warszawskiej zaprasza na seminarium naukowo-techniczne „Znaczenie monitoringu przemieszczeń i deformacji dla bezpieczeństwa inwestycji budowlanych”.

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych dotyczących znaczenia monitoringu przemieszczeń oraz deformacji w procesie inwestycyjnym. Podczas wystąpień przedstawione zostaną nowoczesne rozwiązania wykorzystywane w zakresie monitorowania obiektów zagrożonych. Wśród prelegentów pracownik IMGW-PIB     Piotr Śliwiński, który wygłosi prezentację na temat interpretacji wyników pomiarów geodezyjnych w ocenie stanu budowli piętrzącej.

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne, rejestracja do 8 marca. Wydarzenie odbędzie się 13 marca 2024 r. w Gmachu Głównym (sala 315) Politechniki Warszawskiej.

Strona rejestracji https://forms.office.com/e/DPshKpZknc.
Rejestracja na transmisję On-Line: https://forms.office.com/e/hSKEmv92Ph.

Transmisja z seminarium dostępna będzie na www.gik.pw.edu.pl/zgiisp.
Szczegóły: https://www.gik.pw.edu.pl/zgiisp/Konferencje-i-seminaria/Seminarium-naukowo-techniczne-13.03.2024.