Przejdź do treści
AAA
Kontrast
Unia Europejska
Unia Europejska

25.01.2021

Skąd się wziął niż Lars?

Lars to kolejne imię dla niżu, oddziałującego nad Europą, które nadał Freie Universitat Berlin. Jego początki były dość skromne – ponieważ oddziałujący na Polskę niż był ośrodkiem wtórnym głównego układu niżowego, który przemieszczał się przez zachodni i północny Atlantyk.

Niż wtórny – oddzielił się od swojego źródła i przewędrował nad Europę – gdzie głównym ośrodkiem sterującym był rozległy skandynawski niż Goran. Lars w strefie oddziaływania niżu Goran przewędrował przez środkową Europę od Bretanii po Bałkany. I dopiero nad Morzem Czarnym rozpoczęła się regeneracja Larsa – układ mając do dyspozycji zapas stosunkowo ciepłego wilgotnego powietrza – zaczął się pogłębiać i skierował na północ. Unosząc ze sobą wilgotne masy powietrza – na styku masy chłodniejszej nad wschodnią Polską – powstały intensywne opady śniegu, które dziś są przyczyną znaczących utrudnień.

Stan na godz. 14:00

Nadal dość mocno pada na Podkarpaciu, choć strefa najintensywniejszego śniegu przemieściła się nad pogranicze woj. mazowieckiego i lubelskiego. Najsilniejsze opady śniegu o przeciętnym przyroście pokrywy śnieżnej do około 2 cm/h (lokalnie przyrost 3 cm/h) występują od Krosna przez Rzeszów, Tarnobrzeg, Puławy, Siedlce, po Białystok. Strefa opadów rozprzestrzenia się na północ, wieczorem opady zaczną słabnąć na Podkarpaciu. Aktualnie w Rzeszowie jest około 16-17 cm śniegu, od rana przybyło około 12-13 cm świeżego puchu.

Autor: Mateusz Barczyk, Z-ca Dyrektora CMOK IMGW-PIB
 

Rysunek 1 Godzinowy opad, stan na godz. 14:00 cz. lok. Pomiar radarowy kalibrowany danymi ze stacji pomiarowych.

 

 

 

 

 

 Godzinowy opad, stan na godz. 14:00
Pomiar radarowy kalibrowany danymi ze stacji pomiarowych.