Przejdź do treści

25.01.2021

Skąd się wziął niż Lars?

Lars to kolejne imię dla niżu, oddziałującego nad Europą, które nadał Freie Universitat Berlin. Jego początki były dość skromne – ponieważ oddziałujący na Polskę niż był ośrodkiem wtórnym głównego układu niżowego, który przemieszczał się przez zachodni i północny Atlantyk.

Niż wtórny – oddzielił się od swojego źródła i przewędrował nad Europę – gdzie głównym ośrodkiem sterującym był rozległy skandynawski niż Goran. Lars w strefie oddziaływania niżu Goran przewędrował przez środkową Europę od Bretanii po Bałkany. I dopiero nad Morzem Czarnym rozpoczęła się regeneracja Larsa – układ mając do dyspozycji zapas stosunkowo ciepłego wilgotnego powietrza – zaczął się pogłębiać i skierował na północ. Unosząc ze sobą wilgotne masy powietrza – na styku masy chłodniejszej nad wschodnią Polską – powstały intensywne opady śniegu, które dziś są przyczyną znaczących utrudnień.

Stan na godz. 14:00

Nadal dość mocno pada na Podkarpaciu, choć strefa najintensywniejszego śniegu przemieściła się nad pogranicze woj. mazowieckiego i lubelskiego. Najsilniejsze opady śniegu o przeciętnym przyroście pokrywy śnieżnej do około 2 cm/h (lokalnie przyrost 3 cm/h) występują od Krosna przez Rzeszów, Tarnobrzeg, Puławy, Siedlce, po Białystok. Strefa opadów rozprzestrzenia się na północ, wieczorem opady zaczną słabnąć na Podkarpaciu. Aktualnie w Rzeszowie jest około 16-17 cm śniegu, od rana przybyło około 12-13 cm świeżego puchu.

Autor: Mateusz Barczyk, Z-ca Dyrektora CMOK IMGW-PIB
 

Rysunek 1 Godzinowy opad, stan na godz. 14:00 cz. lok. Pomiar radarowy kalibrowany danymi ze stacji pomiarowych.

 

 

 

 

 

 Godzinowy opad, stan na godz. 14:00
Pomiar radarowy kalibrowany danymi ze stacji pomiarowych.