Przejdź do treści

10.10.2023

Służba meteorologiczna w obliczu nowych wyzwań i zapotrzebowań dla lotnictwa

Pod takim hasłem w dniach 1-6 października 2023 r. odbyła się w Kościelisku XXI edycja Szkoły Meteorologii Lotniczej. Tegoroczna odsłona szkoły została zorganizowana przez Centrum Meteorologicznej Osłony Lotnictwa Cywilnego IMGW-PIB we współpracy merytorycznej z Szefostwem Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP.

Uczestnicy szkoły wzięli udział w wykładach i warsztatach prowadzonych przez ekspertów i synoptyków IMGW-PIB oraz SSH SZ RP, a także kontrolerów ruchu lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pilotów i instruktorów lotnictwa. Zajęcia pomogły uczestnikom lepiej zrozumieć pogodę oraz prognozy lotnicze, tak istotne podczas planowania i wykonywania lotów.

W ramach wykładów oraz zajęć praktycznych poruszone zostały następujące zagadnienia:

 • Prognozowanie warunków meteorologicznych w górach.
 • Pogoda kosmiczna.
 • Proponowane zmiany do wytycznych ICAO w zakresie meteorologii lotniczej.
 • Modelowanie meteorologiczne a produkty dla lotnictwa.
 • Nowoczesne metody prognoz – meteorologiczne stacje mobilne.
 • Praktyczna interpretacja obrazów radarowych.
 • Interpretacja wybranych produktów meteorologii lotniczej.
 • Wybrane aspekty meteorologii z punktu widzenia pilota, ich użyteczność oraz wykorzystanie w operacjach lotniczych.
 • Wpływ warunków atmosferycznych na planowanie operacji lotniczych z najważniejszymi osobami na pokładzie.
 • Organizacja osłony zawodów balonowych.
 • Wyzwania meteorologiczne dla kontrolerów ruchu lotniczego.

Podczas szkoleń wykorzystano różnorodne narzędzia i formuły edukacji – od warsztatów opartych na case study, przez prace zespołowe pod opieką doświadczonych prowadzących, po twórcze dyskusje oraz zajęcia terenowe.

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie XXI edycji SML i już zapraszamy na kolejną szkołę w roku 2024.

Służba meteorologiczna w obliczu nowych wyzwań i zapotrzebowań dla lotnictwa