Przejdź do treści

18.10.2023

Stan ekologiczny rzek Polski – perspektywy i wyzwania

Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej to cykliczne wydarzenie odbywające się od 1991 roku. Jej zadaniem jest łączenie środowisk akademickich, instytucji oraz przedsiębiorców w celu rozwijania nowoczesnego podejścia do problemów pojawiających się w gospodarowaniu wodami. Za nami XXXI edycja OSGW, która w tym roku koncentrowała się na zagadnieniach związanych ze stanem ekologicznym rzek Polski oraz wyzwaniach i perspektywach po katastrofie odrzańskiej w 2022 roku.

W dniach od 11 do 13 października uczestnicy Szkoły mieli możliwość wysłuchać licznych referatów i prezentacji, wygłoszonych przez naukowców i ekspertów z IMGW-PIB, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Łódzkiej, przedstawicieli instytucji rządowych oraz fundacji, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

W sesji I rozmawiano o jakości wód powierzchniowych w Polsce, możliwościach renaturyzacji mokradeł, wyzwaniach gospodarki wodnej w regionie Morza Bałtyckiego oraz działaniach PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie na rzecz poprawy stanu ekologicznego wód.

Drugiego dnia obrad odbyły się sesje II i III, poświęcone m.in. sposobom i przykładom skutecznej rekultywacji jezior, możliwym przyczynom katastrofy ekologicznej Odry oraz rozwojowi sieci lokalnych monitoringów rzek.

W sesji IV zamykającej tegoroczną Szkołę omówiono wpływ przemysłu tekstylnego na ekosystemy wodne, a także przedstawiono hydromorfologiczne aspekty rzek w Polsce i możliwości zrównoważonego gospodarowanie wodami opadowymi.

Więcej informacji o szkole na stronie https://osgw.imgw.pl/.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom! Mamy nadzieję, że tegoroczna Szkoła okazała się dla Państwa okazją do zdobycia nowej wiedzy oraz wymiany poglądów. Serdecznie zapraszamy do udziału w Wydarzeniu w przyszłym roku!

Stan ekologiczny rzek Polski – perspektywy i wyzwania