Przejdź do treści

24.03.2023

Światowy Dzień Meteorologii w IMGW-PIB

23 marca, z okazji święta meteorologii, odbyła się w Instytucie uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i nagród dla zasłużonych pracowników IMGW. W spotkaniu uczestniczyli goście z instytucji rządowych i publicznych współpracujących z Instytutem.

Dyrektor IMGW-PIB, dr Janusz Karp, witając uczestników obchodów Światowego Dnia Meteorologii podziękował wszystkim pracownikom Instytutu za trud i wysiłek jaki wkładają w codzienne obowiązki, przypominając że misją IMGW-PIB jest służba dla społeczeństwa i zapewnienie bezpieczeństwa Polakom i organom publicznym.

Następnie Dyrektor w imieniu Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy udekorował pracowników IMGW Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. W drugiej części uroczystości wręczono Złote i Srebrne Odznaki za Zasługi dla IMGW-PIB. Przyznano również specjalne wyróżnienia w uznaniu zasług za wkład w pracę naukową na rzecz Instytutu pracownikom naukowym.

Zwieńczeniem uroczystości były nagrody Synoptyka Roku 2022.

Obchody Światowego Dnia Meteorologii 2023 podsumował prof. Mirosław Miętus w wystąpieniu o historii WMO i wkładzie Polaków, w tym również pracowników IMGW, w rozwój światowej meteorologii i międzynarodowych instytucji. Pan profesor zwrócił uwagę, że służba takich instytucji jak IMGW-PIB pozwala co roku uniknąć miliardowych strat spowodowanych niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi oraz uchronić dziesiątki tysięcy istnień ludzkich. Każdy pracownik Instytutu przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa obywateli, a ponad stuletnia historia IMGW nie kończy się dziś czy jutro. Instytut będzie funkcjonował dla dobra społeczeństwa przez kolejne dekady, przygotowując coraz lepsze prognozy i dokładniejsze informacje o zagrożeniach.