Przejdź do treści

23.02.2021

Sytuacja hydrologiczna w Polsce

Sytuacja hydrologiczna w rejonie Włocławka jest nadal bardzo trudna. W związku z utrzymywaniem się na Wiśle poniżej ujścia Narwi pokrywy lodowej i zatoru śryżowego prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody na tym odcinku. Na stacji wodowskazowej w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej przekroczony jest stan alarmowy, w Wyszogrodzie aż o 69 cm. W zlewni górnej Narwi również istnieje możliwość znacznych wahań poziomu wody w tym wzrostów związanych z tworzeniem się i przemieszczaniem zatorów lodowych.

Kolejne dni nie przyniosą znaczącej poprawy.

Na Wiśle przewiduje się stopniowy wzrost przepływów związany ze spływem wód roztopowych. W związku z tym zagrożenie na odcinku Wisły poniżej ujścia Narwi do zbiornika Włocławek będzie w najbliższych dniach wzrastać. Prognozowany wzrost poziomu wody w ciągu najbliższych trzech dni na Wiśle powyżej ujścia Narwi wynosi ok. 25 cm, co odpowiada wzrostowi przepływu od obecnego ok. 800 m3/s do ok. 920 m3/s. Dopływ z Narwi i Bugu wynosi ok 300 m3/s. Oznacza to, że w ciągu najbliższych dni przepływ poniżej ujścia Narwi, czyli w rejonie czoła istniejącego zatoru może osiągnąć poziom ok. 1220 m3/s.

Spływ tak dużych ilości wody może podbijać zalegający lód i powodować silne wzrosty stanów wody ze względu na opór jaki utrzymująca się strefa piętrzeń i podbitek postawi rosnącemu przepływowi wody. Dodatkowo napływ kry z pękającej wyżej pokrywy lodowej może powodować kolejne zatory lodowe, a wówczas wzrosty stanów wody będą jeszcze większe. Przekroczenia stanów alarmowych na odcinku Wyszogród - Płock będą wówczas znaczne.

Korzystnym scenariuszem będzie sytuacja jeśli wzrost temperatury powietrza będzie odpowiednio wysoki aby osłabić strukturę lodu. Podbijanie lodu przez wodę w takim przypadku będzie powodowało jego pękanie i w miarę swobodne przemieszczanie się kry. Ale i w tym optymistycznym scenariuszu należy spodziewać się wzrostów lub wahań stanów wody.  W tych warunkach wystąpią okresowe wzrosty i wahania poziomu wody przy przekroczonych stanach alarmowych, które nie powinny być gwałtowne. Taką sytuację obserwujemy obecnie – przy spadkach w Modlinie i Płocku występuje powolny wzrost poziomu wody na odcinku Wyszogród-Kępa Polska.

Obecnie trudna sytuacja panuje na wielu rzekach w Polsce. Wysoka temperatura powoduje szybkie topnienie pokrywy śnieżnej i spływ wód roztopowych co sprzyja dużym wzrostom stanów wody. Ponadto nie tylko na Wiśle, ale również w wielu innych miejscach gdzie jest znaczna pokrywa lodowa mogą tworzyć się zatory, które będą podpiętrzać stany wody. W zlewni Odry sytuacja zaczęła się powoli stabilizować. Obecnie stan alarmowy jest przekroczony na 2 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz na 1 stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry. Stan ostrzegawczy jest przekroczy na 6 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz na 12 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

Nasze ekipy terenowe są wszędzie tam gdzie coś się dzieje. Mierzą stany wody i przepływy,  obserwują zjawiska lodowe i sprawdzają sytuację na rzekach. W przypadku gdy sytuacja jest niekorzystna – na przykład tworzą się zatory lub stany wody niepokojąco rosną, informują o tym natychmiast synoptyków hydrologów, którzy odpowiednio reagują wydając prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne.

Najbliższe dni w hydrologii będą bardzo dynamiczne, więc zapraszamy do śledzenie prognoz i ostrzeżeń na stronie https://hydro.imgw.pl/.