Przejdź do treści

22.03.2021

Tak, to dzisiaj – Światowy Dzień Wody!

Światowy Dzień Wody został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 22 grudnia 1992 roku przyjętą w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 w Rio de Janeiro w ramach Agendy 21. Powodem ustanowienie tego dnia był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpiało w chwili podejmowania rezolucji z powody braku dostępu do czystej wody pitnej. Od tego czasu niestety problem pogłębił się.

Światowy Dzień Wody świętuje wodę i podnosi świadomość 2,2 miliarda ludzi żyjących bez dostępu do bezpiecznej wody. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia działań w celu rozwiązania globalnego kryzysu wodnego i osiągnięcia szóstego celu zrównoważonego rozwoju: woda i urządzenia sanitarne dla wszystkich do 2030 r.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Wody 2021 jest docenianie wody. Oprócz kwestii cenowych, temat ten obejmuje środowiskową, społeczną i kulturową wartość, jaką ludzie przypisują wodzie. Kampania na rzecz docenienia wody odbywa się w mediach społecznościowych do końca grudnia br. Jest to kampania cyfrowa, która ma na celu wywołanie dyskusji, zebranie opinii i komentarzy ludzi z całego świata na temat wody i tego, co ona dla nich znaczy. Celem jest zrozumienie, w jaki sposób ludzie cenią wodę – ekonomicznie, społecznie, kulturowo lub w inny sposób – jaką rolę odgrywa ona w ich życiu.

Więcej: https://www.worldwaterday.org/

Bez wody nie ma życia, więc dbajmy o nią wszyscy. Nasze lekcje pogodowe mówią o tym najlepiej:
🔴 https://www.imgw.pl/sites/default/files/2020-09/imgw_edu_wazna-woda-i-p…
🔴 https://www.imgw.pl/sites/default/files/2020-09/imgw-pib-edukacja-wazna…