Przejdź do treści

26.10.2022

UNICEF: Kryzys klimatyczny uderza w najmłodszych

Wysokie temperatury i fale upałów dotykają około 559 milionów dzieci na całym świecie. Do połowy obecnego stulecia niemal każde dziecko na Ziemi będzie musiało mierzyć z następstwami globalnego ocieplenia. Wnioski najnowszego raportu UNICEF są dramatyczne – bez względu na to, który scenariusz emisji gazów cieplarnianych zrealizujemy, ich efekty najmocniej odczują najmłodsi.

Jak wskazują dane opublikowane w raporcie „The coldest year of the rest of their lives”, w 2020 roku jedno na troje dzieci żyło w krajach, w których przez ponad 80 dni temperatura powietrza przekraczała 35 st. Celsjusza. Jeżeli zdecydowanie nie zetniemy emisji gazów cieplarnianych i średnia globalna temperatura wzrośnie o 2,4 stopnia, to w 2050 roku w takich upalnych warunkach będzie żyło ponad 800 mln dzieci, a prawie połowa najmłodszej populacji Afryki i Azji będzie długotrwale narażona na ekstremalnie wysokie temperatury.

Ponieważ dzieci i młodzież są najbardziej czułe na wstrząsy kryzysu klimatycznego, eksperci wskazują na konieczność szybkiego wdrażania programów ochronnych, które ograniczą wpływ upałów na zdrowie najmłodszych oraz zapewnią im dostęp do wody pitnej, prawidłowo zbilansowanej diety i edukacji. Konieczna jest rozbudowa i utrzymanie podstawowych usług socjalnych WASH (tj. woda, warunki sanitarne i higiena), tak aby były odporne na zmienną pogodę i związane z nią możliwe niedobory czy zanieczyszczenia. Należy również zwiększyć inwestycje na profilaktykę i leczenie poważnego niedożywienia u dzieci, matek i wrażliwych populacji oraz budować odporność klimatyczną systemów opieki zdrowotnej, m.in. poprzez tworzenie wykwalifikowanej kadry czy zakup sprzętu medycznego do leczenia osób narażonych na skutki fal upałów. Ważnym elementem tego rodzaju programów ochronnych są aktualizowane na bieżąco oceny ryzyka oraz systemy wczesnego ostrzegania i innowacyjne technologie monitorowania. UNICEF zwraca również uwagę na to, że prawa i ochrona najmłodszej grupy społecznej powinny być szczególnie mocno podkreślone w trakcie zbliżającego się szczytu klimatycznego COP27. Każdy kraj musi zapewnić dzieciom i młodym ludziom nie tylko edukację w zakresie zmiany klimatu, ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych i sposobów adaptacji, ale również umożliwić im kształtowanie polityki klimatycznej i uczestniczenie w realnej debacie o przyszłości świata.

Prawie każdy rejon Ziemi już doświadcza negatywnych skutków zmiany klimatu. To jakie działania podejmiemy tu i teraz, zadecyduje o przetrwaniu osób najmniej odpowiedzialnych za ten kryzys – dzieci i młodzieży. Naszym obowiązkiem jest przynajmniej przygotowanie ich do życia w świecie „35+”.

Pełny raport UNICEF dostępny jest na stronie https://www.unicef.org/reports/coldest-year-rest-of-their-lives-children-heatwaves.

Więcej https://obserwator.imgw.pl/unicef-kryzys-klimatyczny-uderza-w-najmlodszych/