Przejdź do treści

25.06.2024

Uniwersytet Szczeciński nawiązuje współpracę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym

24 czerwca br. w siedzibie Instytutu w Gdyni odbyło się spotkanie inicjujące współpracę pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim oraz IMGW-PIB w zakresie badań nad zmianami klimatu, które zwiększają częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, powodzie, fale upałów i susze. Takie zdarzenia mogą mieć negatywny wpływ na społeczeństwo i staje się coraz bardziej jasne, że najbardziej dotkliwe katastrofy są często wynikiem złożonej interakcji wielu czynników fizycznych i społecznych. Badania powiązań między ekstremalnymi zdarzeniami, naturalną zmiennością i antropogenicznymi zmianami klimatu mogą pomóc w wyjaśnieniu tych złożonych procesów, a tym samym promować społeczną gotowość i świadomość znaczenia zmiany klimatu.

Spotkanie jest elementem konsultacji prowadzonych w ramach realizowanego przez Uniwersytet Szczeciński, pod kierownictwem dr hab. Pawła Terefenko, prof. US, projektu COMPASS „COMPound extremes Attribution of climate change: towardS an operational Service” finansowanego ze środków Unii Europejskiej (program: Horyzont Europa).

Uniwersytet Szczeciński nawiązuje współpracę z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym