Przejdź do treści

11.07.2021

Uwaga: Woda, susza, pożary

Woda to nie śmietnik i jest jej coraz mniej. Już ponad 300 gmin w kraju wystosowało zakazy i apele dotyczące ograniczenia zużycia wody przez mieszkańców. Postępujący rozwój suszy to ogromny problem dla upraw roślinnych, lasów oraz przeciążonej z powodu podlewania trawników sieci wodociągowej. Niestety sytuacji nie poprawiają występujące w ostatnim czasie ulewne i nawalne deszcze, które przyczyniają się do lokalnych podtopień. Wyschnięta ziemia i zabetonowane miasta nie są w stanie przyjąć ogromnych ilości opadu, a woda w szybkim tempie spływa do niżej położonych miejsc i pobliskich rzek, które często, krótkotrwale występują z koryt.

Susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych. Suszą nazywa się nie tylko zjawiska ekstremalne, ale też wszystkie te, które występują w warunkach mniejszej dostępności wody dla danego regionu. Susza jest również naturalnym zagrożeniem o charakterze regionalnym, wywołanym głównie niedoborem opadu i innymi sprzyjającymi czynnikami. Skutki wystąpienia suszy odczuwalne są zarówno przez ludność, jak i ich środowisko. Mogą osiągać różne rozmiary, porównywalne ze skutkami innych zagrożeń, jak np. powodzi. Jednak następstwa suszy odczuwamy z dużym opóźnieniem i często objawiają się one w postaci innych zjawisk, np. głodu, erozji, burz pyłowych i pożarów.

Jeśli mowa o pożarach, to poniżej prezentujemy wyniki wysokorozdzielczego systemu prognozowania zagrożenia pożarowego lasu na dziś i jutro. System opracowano w Zakładzie Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych w strukturach Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB. Dane meteorologiczne niezbędne do obliczeń zasilane są z numerycznego modelu pogodowego WRF METEOPG2.5km, który rozwijany jest wspólnie przez IMGW-PIB i Politechnikę Gdańską.

Prognozy zagrożenia pożarowego lasu możecie sprawdzać codziennie na stronie www.meteo.imgw.pl pod linkiem https://meteo.imgw.pl/dyn/#group=wrfFireHazard&param=FWI&loc=52.24,21.034,6

Prosimy o wzmożoną ostrożność oraz o przemyślane gospodarowanie naszym skarbem jakim jest woda!