Przejdź do treści

17.10.2023

W Chorzowie rozmawialiśmy o bezpieczeństwie obiektów hydrotechnicznych

W dniach 12-15 września 2023 roku odbyła się XX, jubileuszowa edycja, Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór, której głównym organizatorem był Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (Politechnika Warszawska). Centrum Technicznej Kontroli Zapór z IMGW-PIB współorganizowało wydarzenie.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w międzynarodowym środowisku hydrotechnicznym. Wzięło w niej udział ponad 200 osób z 20 krajów. Prezentowane referaty poświęcono badaniom, eksploatacji i utrzymaniu budowli hydrotechnicznych. Omówiono wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie zapór i zbiorników wodnych, specyfikę małych zapór i urządzeń hydrotechnicznych wykorzystywanych w rolnictwie oraz nowe techniki pomiarów i monitoringu stosowane w budownictwie wodnym. Na sesji poświęconej 140-leciu działalności Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. poruszono problemy związane z utrzymaniem, eksploatacją i modernizacją dużych zbiorników wodnych w świetle obowiązujących przepisów prawnych. Uczestnicy konferencji odwiedzili Zbiornik Goczałkowice administrowany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.

Referaty prezentowane na konferencji zostały opublikowane m.in. w monografii wydanej przez IMGW-PIB.

Więcej informacji o XX Międzynarodowej Konferencji Technicznej Kontroli Zapór na stronie https://tkz.is.pw.edu.pl/.

W Chorzowie rozmawialiśmy o bezpieczeństwie obiektów hydrotechnicznych