Przejdź do treści

08.03.2021

W IMGW-PIB 8 marca jest każdego dnia

Rola kobiet w nauce, gospodarce i biznesie jest kluczowa i zwiększa się. Kierujemy się tymi wartościami w IMGW-PIB, gdzie na stanowiskach managerskich w kluczowych Centrach kobiety stanowią większość. Dyrektorki, kierowniczki, specjalistki – niemal połowa pracowników Instytutu to Panie. 

Coraz więcej kobiet w meteorologii i hydrologii

IMGW-PIB zajmuje się szeroko pojętą meteorologią i hydrologią, nauką o pogodzie, o tym co ją determinuje. Nasi pracownicy czuwają nad bezpieczeństwem Polaków, dbają o przelot każdego samolotu pasażerskiego na polskim niebie. Instytut jest firmą technologiczną opartą na ludziach, bez nich, bez wiedzy, analitycznego podejścia do oceny tego, co wynika z analiz radarowych, satelitarnych i płynących z tysięcy czujników na lądzie i wodzie, nie wiedzielibyśmy co nas czeka w pogodzie. Mało kto jednak wie, że niemal połowa pracowników IMGW-PIB stanowią Panie. „W IMGW-PIB blisko 45 proc. stanowią kobiety, co czyni nas wyróżniającą się na tym tle organizacją. Wiele z nich jest liderkami i kieruje dziesiątkami osób, podejmując kluczowe decyzje dla bezpieczeństwa meteorologicznego i hydrologicznego kraju. Są naukowcami, managerkami, specjalistkami w wielu dziedzinach. Ich praca to przykład, jak można sprawnie współpracować w tak rozproszonej strukturze. Kobiety osiągają lepsze wyniki niż mężczyźni w 11 z 12 kluczowych kompetencji w zakresie inteligencji emocjonalnej, jak m.in. samoświadomość emocjonalna, empatia, zarządzanie konfliktem, zdolność adaptacji i praca zespołowa. Są to wszystkie niezbędne umiejętności skutecznego przywództwa w miejscu pracy”. – komentuje Justyna Kiec, Dyrektor HR w IMGW-PIB. 

Badania największych firmy HR na świecie jasno wskazują, że nie ma żadnych obszarów, w których firmy prowadzone przez mężczyzn przewyższałyby firmy kierowane przez kobiety. Ponadto zauważa się, że branże promujące kobiety liderki osiągają lepsze wyniki, jeśli chodzi o strategię i autonomię. Firmy zróżnicowane pod względem płci wyróżniają się na wiele sposobów. „Kobiety w organizacjach wnoszą determinację i siłę do realizacji skomplikowanych zadań. Potrafią zauważyć istotne szczegóły, które często decydują o powodzeniu projektu. Za każdym sukcesem zawsze kryje się grupa pracowitych i wytrwałych kobiet, potrafiących, w zespole, doprowadzić sprawy do końca”. – Joanna Kopczyńska, Zastępca Dyrektora IMGW-PIB. 

Badania nieustannie pokazują, że różnorodność płci skutkuje zwiększoną produktywnością, większą innowacyjnością, lepszym podejmowaniem decyzji oraz wyższym zatrzymaniem i satysfakcją pracowników. Posiadanie większej liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych jest nie tylko sprawiedliwe, ale także dobre dla biznesu i pracowników.

„Jestem przekonany, że różnorodność sprzyja kreatywności i innowacjom. Staramy się czerpać korzyści z różnorodnego i integracyjnego środowiska pracy. Umiejętności techniczne i wiedza są podstawą w naszej organizacji, ale umiejętności miękkie są na równi pożądane. Skuteczna komunikacja, empatia i samoświadomość są bardzo ważne dla funkcjonowania tak dużej organizacji, jaką jest IMGW-PIB”. – komentuje dr Przemysław Ligenza, Dyrektor IMGW-PIB.