Przejdź do treści

03.07.2024

W IMGW-PIB trwają prace nad prognostycznym modelem zasolenia dla rzeki Odry

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opracowali autorskie narzędzie do monitorowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, które zintegrowano z modelem hydrodynamicznym IMGW HD i wewnętrzną bazą danych hydrologicznych. Prace nad modelem rozpoczęto w wyniku rekomendacji Międzyresortowego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Sytuacjom Kryzysowym i Zagrożeniom Środowiskowym na Rzece Odrze. IMGW-PIB podjął się tego tematu i są pierwsze efekty. Model bazuje na 30 automatycznych stacjach monitoringu wody zarządzanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego. Aktualnie prace realizowane są na testowym odcinku Odry Chałupki–Brzeg. W najbliższych tygodniach planowane jest rozszerzenie domeny na całą długość rzeki.

W ramach zadania, które uruchomiono w marcu 2024 roku, wykonano szereg kluczowych analiz, które były niezbędne dla rozwoju modelu zasolenia. Rozpoznano dostępność różnorodnych danych o jakości wody i ścieków, wydzielono bazę danych dla pomiarów z 30 nowych stacji monitoringu oraz opracowano i zintegrowano model adwekcji–dyspersji z istniejącym oprogramowaniem hydrodynamicznym IMGW HD. Aktualnie zwiększany jest zasięg przestrzenny modelu i codziennie analizowane są dotychczasowe wyniki. Zakończenie prac i wdrożenie do działań operacyjnych planowane jest na drugą połowę lata.

Wyniki modelowania dostępne będą dla zalogowanych użytkowników w serwisie hydrologicznym hydro.imgw.pl.

Model zasolenia - mapa

W IMGW-PIB trwają prace nad prognostycznym modelem zasolenia dla rzeki Odry.

W IMGW-PIB trwają prace nad prognostycznym modelem zasolenia dla rzeki Odry.

W IMGW-PIB trwają prace nad prognostycznym modelem zasolenia dla rzeki Odry.

W IMGW-PIB trwają prace nad prognostycznym modelem zasolenia dla rzeki Odry.

W IMGW-PIB trwają prace nad prognostycznym modelem zasolenia dla rzeki Odry.