Przejdź do treści

04.12.2023

WFOŚiGW w Opolu wspiera inwestycję IMGW-PIB

28 listopada 2023 roku podpisany został protokół odbioru końcowego w ramach zadania pn. " Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy minimalnej 20 kW oraz pompy ciepła o mocy 14 kW" na Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Opolu. Przedstawiciele stron potwierdzili, że prace zostały wykonane w sposób należyty, nie budzący żadnych zastrzeżeń. Dziękujemy firmie ZIELONY PRĄD SP. Z O.O. ze Szczecinka oraz WFOŚiGW w Opolu.