Przejdź do treści

03.11.2023

WFOŚiGW w Szczecinie wspiera inwestycję IMGW-PIB

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej -PIB podpisał umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  na realizację zadania: 

"Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na potrzeby Stacji Meteorologicznej przy ul. Wyzwolenia 1 w Dźwirzynie". 

Kwota dotacji wynosi 24 692,19 złotych.

Inwestycja wpłynie na redukcję korzystania z energii wytwarzanej w sposób konwencjonalny i zastąpienia jej energią z odnawialnych źródeł.