Przejdź do treści

28.11.2023

Wizyta gości z Litwy

W dniach 21 i 22 listopada 2023 roku w Gdyni odbyło się spotkanie przedstawicieli Litewskiej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (LHMS) ze specjalistami Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW-PIB. Współpraca została zainicjowana podczas zjazdu krajowych służb lodowych w ramach Balic Sea Ice Meeting (BSIM), który miał miejsce w Tallinie we wrześniu br. Spotkanie zorganizowane przez Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni dotyczyło współpracy polsko-litewskiej, przede wszystkim w zakresie morskiej osłony hydrometeorologicznej, w tym zadań stawianych przed krajowymi służbami zlodzenia.

Gości przywitał Dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju dr Paweł Przygrodzki. Litewskiej delegacji przewodniczyła Janina Brastovickytė-Stankevič. Podczas konsultacji przedstawiono m.in. obowiązki realizowane przez IMGW-PIB, w tym wykonywane przez BPH w Gdyni w ramach osłony morskiej, oraz zadania litewskiej służby hydrologiczno- meteorologicznej. Tematyka rozmów dotyczyła metod zbierania danych, charakterystyki osłanianych obszarów, zadań operacyjnej służby hydrologicznej w zakresie produktów zlodzenia oraz ostrzeżeń hydrologicznych, a także modelowania hydrologicznego obszarów przybrzeżnych.

Goście z Litwy zapoznali się z pracą operacyjną hydrologicznej i meteorologicznej osłony kraju, a zwłaszcza z metodami tworzenia i dystrybucji produktów lodowych (map zlodzenia Bałtyku) wytwarzanych zgodnie z ustaleniami WMO oraz Baltic Sea Ice Service (BSIS). Podczas spotkania wstępnie omówiono działania dążące do nawiązania długoletniej współpracy pomiędzy służbami w celu wymiany doświadczeń oraz prac nad rozwojem produktów hydrologicznych niezbędnych do ulepszenia pracy operacyjnej obu stron.

Zlodzenie morza jest jednym z najbardziej znaczących parametrów w badaniach zmiany klimatu. Podstawowymi parametrami charakteryzującymi warunki zlodzenia akwenu są: daty pojawienia się pierwszego lodu oraz jego zaniku, czas trwania sezonu lodowego i liczba dni z lodem oraz grubość pokrywy lodowej. Regularne obserwacje zjawisk lodowych wzdłuż polskiego wybrzeża są prowadzone od lat 50. XX wieku i kodowane według obowiązujących Bałtyckich Kodów Lodowych.